РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

ОтчетиОтчет за 2011 г.

Като основна характеристика на дейностите през изминалата година се откроява работата по проекти и насочени усилия към допълнително външно финансиране. Така основно бяме подкрепяни от Програма „Глобални библиотеки България”, както за дейности по застъпничество на библиотечните дейности , така и за обучения в практически умения на библиотекарите от малките обществени библиотеки. Програмата на МК за допълнително финансиране набавянето на нова литература най-после беше възстановена и помогна за оптимистичния завършек на годината. Допълнителните приходи от стопанска дейност и спонсорство отбелязаха значителен ръст. Може да се каже, че, макар и в трудни условия за работа, самочувствието на библиотечните специалисти беше защитено и бяха поощрени усилията в посока на иновативни дейности.   
 1.Събирателска дейност:
1.1.Набавени  са общо  2 666 библ. материали на обща стойност  21 190  лв, което си е цяло събитие в сравнение с 2010 година.
• В това число дарените библиотечни материали са 674 тома на стойност 2 817 лв.
• Закупените материали са общо 1992 тома на стойност  18 373 лв.
• Регистрираните 2666 библиотечни материали включват 2 565 книги , 62 периодични издания и 39 некнижни издания / 37 CD  и 2 DVD/ .
• Абонирани за 2011 г. са 85 заглавия периодични издания, на стойност 3800 лв. като местните вестници се получават безплатно. Абонаментът за 2012 г. нарастна до 95 заглавия.
Инициативата „Дари книга”, която стартира в началото на годината, беше приета добре от нашите читатели и чрез нея получихме 269 книги. За по-добра реклама на кампанията предлагахме и разделители „Дари книга”. Част от дарените заглавия са авторски като на Марин Йотов и Николай Филипов, а други като Данчо Заверджиев и Ангелина Иванова дариха собствени книги.
Дълго чаканата Програма ”Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – конкурс за финансова помощ от Министерство на културата  беше обявен едва през последните два месеца на 2011 г. и все пак с добра организация бяха набавени нови заглавия за 15 200 лв . Както става ясно, без 15 000 лв на проекта щяхме да си останем със скромния разход от 4000 лв, колкото са възможностите на бюджетния кредит.
1.2. Вторичен подбор
• Извършена е планираната частична инвентаризация на 5030 тома за периода 1989/ 1990 г. Отразени са 6 акта в служебен каталог в размер на  4 516 тома.
• Прочистени от каталозите са 1540 фиша, вмъкнати в служебния каталог са 2 130 фиша,  обработени са 400 заглавия от стария фонд.

2. Основни статистически показатели
2.1. Регистрираните читатели са общо 1 797,  от които :
1075 възрастни читатели и  722 деца под 14 години, предимно от началния курс до 4 клас. От възрастните читатели 496 /45%/ са с висше, 311 са с основно , а 341 са със средно образование. Регистрираните читатели през 2011г. са  по-малко  в сравнение с 2010 г.. Причината за това е премахването на дните за безплатна регистрация, когато се регистрираха хора, които реално не ползват библиотеката. Потвърждение на това са стойностите на  показателите посещения и раздадена литература. При тях няма понижение. Анализът на активни и пасивни читатели също показва по-малък процент на пасивните читатели за тази година – 11%, а за 2010 те са били 17%. Изводите са, че сме загубили само пасивни читатели, което не би трябвало да се отчита за загуба. Може да се каже, че от няколко години насам регистрираните читатели през тази година са най-реални.
2.2. Общо посещения :  46 688 , в.т. :
• Заемна за възрастни –  11962  в т.ч. 613 в интернет
• Читалня – 6 844 на място и са обслужени по ел.поща общо 90 читатели като от тях 48 читатели до 14 г.
• Детски отдел –10 245 в т.ч. 1441 в интернет и 1613 посещения от „Лятната читалня” и други колективни инициативи /срещу 11293 , в т.ч.  1125 - в интернет за 2010 г./  ;
• Отдел „Изкуство” – 2 492, в т.ч. в читалня 256,  в заемна за дома 108, в Интернет 1466 и на масови мероприятия 662. Увеличили са се двойно посещенията предимно на масови мероприятия и за ползване на интернет.
• Чуждоезикова читалня – 485 в т.ч. в читалня 28, в заемна за дома 389 и на масови мероприятия 68.
• Отдел „Краезнание – 320 посещения на място;
• Запазва се посещението в сайта около 14 000 : 14 240, които са направени  от 11 541 уникални посетители.
• Изпълнени са 100 заявки чрез службата за междубиблиотечно заемане.

2.3. Раздадени библиотечни материали :  60 001
• Заемна за възрастни 34 186, в т. ч. 29 390 т. художествена и 4 796 т. отраслова литература. Цифрата на раздадените материали винаги е в пряка зависимост от набавените нови заглавия през годината. Въпреки, че младите читатели предпочитат да се информират от интернет, ползването на библиотеката е основно насочено към книгите, които не можем да си купим. Услугата за резервации все повече се налага като удобна мярка за всички възрасти. За три години цифрата на изпълнените резервации е станала 5 пъти по-голяма. От 94 през 2009 г. е достигнала 420 през 2011 г.  
• Читалня – 11 522 , в т.ч. 3 235 книги и 8 287 периодични издания
• Детски отдел – 11834 в т.ч. 9 324 тома художествена и 2510 тома отраслова литература /срещу 12 670 за 2010/;
• Отдел „Изкуство” – 1084 , в т.ч. 477 книги, 318 графични, 78 периодични издания, 58 нотни издания и 153 некнижни материали. Броят на използваните библиотечни материали е намалял значително за сметка на увеличения интерес към търсенето на информация за изкуството от интернет сайтовете, както и изобщо използването на интернет услугите. 17 кинопрожекции и 2 музикални вечери увеличват посещенията предимно на по-големи инициативи . 
• Чуждоезикова читалня – 426 в т.ч. 390 книги, 27 период.изд. и 9 некнижни материали. В сравнение с последните години, посещенията са увеличени, поради интереса на читателите към чуждоезиково обучение и не само по английски език, а също и към френски, испански и италиански езици, към художествена литература на немски език.  Обучението по английски език в детската градина и началния курс ни създаде читатели и в тази възраст с необходимост от  четене на приказки и забавни разказчета. 4 групови посещения за прожекции на учебни филми на английски език разширяват формите на ползване на чуждоезиковата сбирка.
• Отдел „Краезнание” – 949 тома отраслова литература

3.Библиографска дейност и издателска дейност
3.1.Писмени библиографски справки по желание на читателя  : Туристически дом „Стратеш”, Алберт Гечев,  Дружество на военноинвалидите, Христо Кърпачев, Електроснабдяването, Водоснабдяването, Опълченци от Ловешко, Развитие на ловешките училища
3.2. Тематични библиографски справки с учебна цел: „Създатели на джаза”, „Детски хорови песни” и „Естетика на музиката”.
3.3.Културен календар на бележити дати за 2011 година
3.4.Препоръчителни списъци за изучаваната литература по различни предмети .
3.5. „За вас, тийнейджъри” и „Готийно”– постоянна витрина с информация за тийнейджърите, плакат и разделители с подходящи заглавия за свободното им време. 
3.6. Информационни листовки за нови книги на сайта на библиотеката . 
3.7. Дистанционно справочно обслужване на читатели по електронна поща -90 тематични справки.

4.Информационна дейност
4.1.Витрината на библиотеката в центъра на града „Нови книги” се подновява системно.
4.2.Тематични експозиции на книги в залата с обединяващо заглавие „Писател на месеца”: Джек Лондон, Виктор Юго, Вера Мутафчиева, Артър Хейли, Андрей Гуляшки, Ерих Мария Ремарк, Ърнест Хемингуей, Херман Мелвил, Рей Бредбъри, Стивън Кинг, Агата Кристи, Йордан Радичков и Анри Троая
4.3. Витрини и изложби  във фоайето на библиотеката:
 „Жрецът – воин” – 145 години от рождението на Пенчо Славейков
„Живот в служба на народа” – 190 години от рождението на Г. С. Раковски
„Мирогледът на Фьодор Достоевски” – 190 години от рождението на Достоевски
„Стефан Цвайг – гражданин на света” – 130 години от рождението на Ст. Цвайг
„Джеймс Крюс (1926-1997)”
„Роалд Дал (1916-1990)”
 „Ран Босилек”
  „Уолт Дисни 110 години от рождението”
Изложба „Будителите
4.4. Изложби от всичките инцициативи на „Работилница за таланти”
4.5. Изложби по поръчка на външни потребители: Творчеството на Ресурсния център в Ловеч
4.6. Информация в сайта на Библиотеката ,местните вестници, телевизия и на lovechtoday.eu.
4.7. Рекламна информация за проекта „Глобални библиотеки България”.
4.8. Библиотечни екскурзии
4.9. Кинопрожекции

5. Дейността на клуб ”Работилница за таланти”
1. Рецитал „Епоха на плам и слава безкрайна” с  64 участници
2. Работилница за мартеници
3. Празници на буквите в І-ви клас
4.  „Парад на приказките”
5. „Трите прасенца”- подготовка и представление за и с децата на Ресурсен център
6. Пленер „Книгата ми дава най-вълшебната представа”
7.   Културен лабиринт
8.  „Четенето не е лесно, но е много интересно” – среща с първокласници
9.   Масово рецитиране на „Аз съм българче” 
10. Пленер „Детската мечта е красотата на света” (1 юни)
11. Инициатива „10 години Европейски ден на езиците” – 26 септември
12.  Помощ и оформяне на „Училищна програма на английски език”
13.  „Хелоуин в библиотеката”
14. Подготовка, класиране и изложба на конкурс за рисунка и литературен конкурс „В храма” ( организатори: Ловчанска Света Митрополия и Община Ловеч)
15. „Семейство Кипарисови”; „ Семейство Тисови”; „Семейство Лютикови”; „Семейство Розоцветни” – помощ, подбор на материали и съдействие при подготовката на .ppt презентации по тези теми за 7-класници от ОУ „В. Левски”
16.  Среща с писателя Банко Банков и представяне на книгата му за деца
17.  Участие в „Читателска щафета 2011 г., посветена на Р. Дал – 30 деца
18. „Детска Коледна работилница” – 13, 14 и 15 декември в отдела
19.  Литературен коледен конкурс „Моята коледна приказка”
20.  „Читател на 2011 година”

6.Обществен информационен център
6.1. Редовно се извършва услугата за доставка на  книги на наши читатели – инвалиди в отдалечените клубове на пенсионера в кв. Гозница и кв Здравец.
6.2. Участие в национални кампании, създаване на доброволчески центрове към обществените библиотеки, обучение на потребители, обучение на колеги, експертна и консултантска помощ. Дарителска кампания за книги , дрехи и материали.

7.Център за работа с доброволци към библиотеката
7.1. Срещи с популярни личности по желание на доброволците: с Наско от Б.Т.Р., с радиоводещия в  Z-rock Буги Барабата, с режисьора Нидал Алгафари , със Звезди от АХАТ, с  радиоводещия N JOY Генчо (инспектор N- JOY)
7.2. Партньорски проекти : „Културен лабиринт”, „Младежки пъзел: Открий частта, която търсиш”, „Доброволци в действие”, “Обичам и пазя моят свят чист и зелен” от Националната кампания “За чиста околна среда”, „Пролет, здравей” с  Ресурсен център за работа с деца със специални образователни потребности.
7.3. Национални и местни кампании :  Ден на Земята,  „Важно е да знаем” за Пожарна безопастност и защита на населението, „Забавно лято 3- Игрите продължават”
7.4. Дебати с други училищни отбори, кампания „Училищните библиотеки –партньор в образованието” , обучение на потребители в библиотеката „С внуците ръка за ръка”
7.5. Млад библиотекар и  Лятна читалня на алея „Баш Бунар”.
 7.6. С помощта на доброволците бяха създадени 4 нови Клуба на доброволеца към читалищата  : "Напредък -1928" в с. Казачево,  "Светлина - 1927" в с. Лисец, "Просвета  -1927" в с. Чавдарци, „Христо Ботев 1930” в с. Славяни в община Ловеч.
7.7. Обучения: „Доброволчеството като учене чрез действие”, „На „ти” с фотографията”, „Превенция за борба с наркотиците”, „Активно и позитивно гражданство”, „Инвестиция в моето бъдеще”.

8.Проекти и партньори
8.1. Програма ”Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – конкурс за финансова помощ от МК беше обявен едва през последните два месеца на 2011 г. и все пак с добра организация бяха набавени нови заглавия за 15 200 лв .
8.2. МК и фондация „Бил и Мелинда Гейтс” Програма  „Глобални библиотеки –България”: 
       През трите етапа на кандидатстването в Ловешка област бяха определени като целеви 34 обществени библиотеки и регионалната библиотека в град Ловеч.  През периода април-юни стартира обучителната програма за библиотекари в три обучителни центъра : Ловеч, Троян и Тетевен.  След пилотните обучения през пролетта нови групи и теми дадоха развитие на обучителната програма през месеците октомври –декември. Обучени бяха 85 библиотекари, повечето от които преминаха през две тематични обучения.
8.3. Сдружение „Знание”, Ресурсен център и Сдружение „Ловеч днес” бяха основните партньори на библиотеката за множеството иницативи в обществения информационен център.
8.4. Наградата на Сдружение в обществена полза „Цвятко Илков” получи Ралица Йорданова от библиотеката на НЧ „Напредък 1928” в с.Казачево за активна дейност в развитието на малката библиотека при новите условия на информационна среда .

9. Квалификация
9.1. Национална кръгла маса „Съвременната библиотека между традиционните ценности и   предизвикателствата на бъдещето”, посветена на 150 години Библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово.
9.2. Работна среща на краеведско обединение „Мизия” за издаването на   съвместен библиографски указател на тема „Легендите в Централна Северна България” и обсъдено  предложение до изпълнителното бюро на ББИА за учредяване на секция „Библиотечно краезнание” към ББИА.
9.3. Национална конференция „Възможности  и механизми за финансиране на проекти, свързани с подпомагане и развитие на културата в България” – Велико Търново.
9.4. Три работни срещи с библиотекари от страната на тема „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”, проведени в София и организирани от Звеното за управление на програма „Глобални библиотеки-България” с презентация за проект за национален портал на българските библиотеки, обединяващ информационните ресурси на всички библиотеки и извършващ иновативни онлайн информационни услуги за потребителите.
9.5.  Националната конференция на ББИА в Благоевград с доклад на тема „Промените у потребителите в информационното общество и в техните потребности. Потребителите и техните потребности в режим Библиотека 2.0”.
9.6. Участие на библиотечните специалисти в пътуващ семинар 11-12 май по маршрута Асеновград-Кръстова гора-Широка лъка и Смолян.
9.7.  Участие в  индивидуални консултации и обучения на потребители от третата възраст на компютрите в отдел „Читалня” и привличането им като постоянни ползватели на услугите на библиотеката.

10.Административна и стопанска дейност
10.1. Придобиване на средства за допълнително финансиране чрез платени услуги в размер на 8 500 лв. Придобиване на награден фонд и консумативи за детските празници и конкурси под формата на лакомства, торти, играчки и канцеларски материали от спонсорство на стойност 500 лв.
10.2. Осигуряване на представително и работно облекло на библиотечните служители.
10.3. Организиране на Коледно тържество с двудневна екскурзия в Троянския балкан. 

Изготвил : Мариана Иванова, директор на РБ
Дата : 3 февруари 2012 г.

Регионална библиотека - Ловеч / 06.2.2012 07:10

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред