РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

ОтчетиОтчет 2018

ОТЧЕТ  2018

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“
гр. Ловеч

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД:
В края на 2018 година библиотеката разполага с общо 231 084 регистрирани библиотечни единици.
Комплектувани и инвентирани нови – 2239.
Отчислени - 1217 б.е.

КОМПЛЕКТУВАНЕ ПО ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ:
Книги:
Комплектувани общо: 2173 броя на обща стойност 21 750,32 лв.
През годината са закупени 1423 бр. книги на стойност 21 518,81 лв.
Като дарения са инвентирани 750 книги на стойност 231,51 лв.
Отчислени са 1217 книги.
Периодика:
Чрез абонамент са набавени 94 заглавия на обща стойност 4284,36 лв.
Дарения: 1 национален вестник и 3 заглавия в 3 екземпляра на местни регионални вестници.
Аудиовизуални информационни носители (DVD):
Новозакупени 37 бр. на стойност 450,66 лв.

ЧИТАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА:
Общо 1803 е броят на регистрираните потребители за годината.
От тях 701 са деца до 14 годишна възраст, а 1102 – юноши и възрастни.
Статистиката по пол отчита следното: момчета (малолетни) – 311, момичета - 390.
Мъже (непълнолетни и пълнолетни) – 256, жени – 846.
Според вида на образование, потребителите на библиотеката са:
389 с начално, 312 с прогимназиално, 258 с основно, 297 със средно и 547 с висше образование.

ПОСЕЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА:
За библиотечно-информационни услуги през изтеклата 2018 г. – общо – 27634.
От тях по отдели: „Заемна за възрастни” – 14109, в „Детски отдел” – 9232, в „Читалня” –  2101, в „Краезнание” – 830 и в отдел „Изкуство” – 1362.

Чрез използване на:
Заемни за дома: за възрастни – 13 448, детски – 6209, специализирани -  288; общо – 19 945.
Читални: за възрастни - 2018, детски – 2472, специализирани -  1077; общо - 5567.
Компютри и интернет: в информационен център - 2213,
в други обслужващи отдели на библиотеката – 879; общо – 3092.

Като участия на културно-образователни инициативи – над 1700 посещения на граждани.

ИЗПОЛЗВАНИ И ЗАЕМАНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ:
Общо 62495 е броят на използваните библиотечни единици.
От тях по отдели: „Заемна за възрастни” – 41 616, в „Детски отдел” – 11 082, в „Читалня” –  6448, в „Краезнание” – 2648 и в отдел „Изкуство” – 701.
Чрез междубиблиотечно заемане са изпълнени 40 поръчки.
До читателите са достигнали успешно 417 предварително резервирани книги.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ:
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“  разполага с 46 компютърни конфигурации, 2 скенера, 24 принтера и 2 копирни машини. Обособени са 14 места за свободен достъп на потребители. Ползването на интернет е безплатно до 1 час на ден за всеки регистриран потребител на библиотеката. За целта във всички обособени зони с компютър има достъп до високоскоростен кабелен интернет и неограничено време за безплатно използване на Wi-Fi на лични потребителски устройства. 
Сайтът на библиотеката www.liblovech.org е посетен 25691 пъти. Броят на уникалните посещения е 20906.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ:
В отдел „Читалня“ са направени 13 библиографски справки: от тях 6 по педагогика, 2 по история и 5 обществено-политически.
Описани са 537 статии от периодичния печат. Прегледани са 980 текущи източници.
Инвентирана е периодика от 29 тома. Описани ретро – 630 книги.
Подготвен и предаден за печат Детски алманах „Пъстра дъга” 2017 с включени 88 наградени  деца от региона и техните преподаватели: размер А5, 34 с.
Библиотекарите от читалнята са посетили 4 пъти детски градини;
Изготвили са 2 презентации, посветени на библиотечни колекции от периодичния печат от ХІХ век.
Представени са изложби на следните теми: 155 г. от рождението на акад. Л. Милетич (книги и периодика от стар фонд), Животът и делото на Левски, отразени в периодичния печат на 19 и началото на 20 в., 22 април –Ден на Земята, Изложба, посветена на проф. Михаил Арнаудов.
Среща и презентация на Фирма Интеграл – Велико Търново, с ученици и родители от гр. Ловеч. Изготвена е информационна витрина.
Срещи и беседи на психолози с родители и учители на теми: „Следродилна депресия”, „Детската агресия”, „Как да откажем детето от памперсите”.

В отдел „Изкуство“ са изготвени 3 библиографски справки, описани - 54 статии. Обработени и въведени в софтуерния продукт „АБ“ – 37 DVD.

В „Детски отдел“ е извършено електронно обслужване на Снежа Линджова, детски учител в ДГ „Слънце”, свързано със списък на 27 деца, гласуващи за книги от инициативата „Бисерче вълшебно” (13.04.2018). Изработени са 4 препоръчителни списъка с литература от 2-ри до 7-ми клас, Библиографски списък на литературните произведения през годините: Национално външно оценяване 7 клас – дидактическа задача (12 произведения, 2007 – 2018 г.), Библиографски списък „Храна и здраве”, Писмена справка „Пиеси от български писатели” , Наталия Христова – вкл. 7 заглавия (23-26.02.).
Изготвен е проект за Политика за защита на личните данни, Декларация за поверителност и Политика за поверителност на сайта на Регионална библиотека – Ловеч – м. декември.

РЕГИОНАЛНА ИСТОРИЯ:
В отдел „Краезнание” посещенията са 830 за годината, а използваните източници за обслужване на читатели – 2648, от които 2091 на място и 557 заети за домашно ползване. Направени са 143 библиографски справки, като 48 от тях - дистанционно.
Изготвени писмени библиографски справки за Борис Шивачев; Ловешките професори; Васил Йонков-Гложенеца, Васил Левски (свързана със написването на сценарий, посветен на „Залавянето на Васил Левски” - възстановка, организирана от РК „Васил Левски” при НД”Традиция”; “История, култура, етнография на град Априлци, Ловешка област преди 1989 г.”
В работата на отдела са включени нови 1216 електронни библиографски заглавия, а прегледаните източници са 2503.

Библиографските описания по отношение на Краеведско обединение „Мизия” са:
изпратени от Ловешката библиотека за: Плевен – 100, Габрово – 35, Велико Търново – 62;
получени от: Плевен – 114, Габрово – 70, Велико Търново – 103.

Изработен е Календар за бележити дати и годишнини 2019.

Изготвени и представени са 3 презентации на теми:
• „Йона Маркова – една непозната българка”.
• „Традиции, обичаи и обреди в Ловчанско”
• Презентация по повод 145 години от гибелта на Апостола.

Популяризирани и предоставени 50 снимки и библиографски данни от поредицата „Ловеч и Ловчанско” по проект на Wikimedians. Съвместно с Дигитален център.

Беседи с ученици:
• „Паметта за Освобождението на Ловеч в графики и книги”; „Проф. Беню Цонев – патриарх на българското езикознание”; „Ловеч и Ловчанско – историята на нашия град”; „Ловешките вестници през първата половина на XX век” – 4.
• Беседи и презентации с ученици от ОУ „Христо Никифоров” за представяне на работата на отдел „Краезнание” – 3.

По повод 1 ноември - Денят на народните будители, отделът традиционно организира и провежда „Краеведски четения  и презентации”; през 2018 г. - под мотото „Фолклор и традиции в Ловешко”.
Статии, публикувани в местния печат:
• „Проф. Беню Цонев като ваятел на библейския стил и език в синодалната Библия”;
• „Симеон Симеонов: В Тибет движението и пътят носят дълбока промяна в идеите за живота”;
• „Ловчалията Симеон Симеонов разказва за най-великото пътешествие –              пътуването към себе си”.

МЕТОДИКО-КООРДИНАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:
През годината са консултирани 49 обществени библиотеки от общо 102 по списък за региона. На място са посетени 10 читалищни.
При работа с информационния регистър на обществените библиотеки към Министерство на културата (МК) са отчетени следните данни:
• По списък за Ловешки регион – 88 ОБ регистрирани първично, от които:
• Публикувани -  72 ОБ с актуални данни;
• Одобрени – 1 ОБ с актуални данни;
• В процес на редакция – 15 броя ОБ.
3 участия на национални работни срещи с методисти от регионални библиотеки и представител на МК.


ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:
• "Медийна грамотност" за 10 служителя на Регионалната библиотека;
• "Изготвяне на презентации. Презентационни умения" за 2-ма;
• „Организация и  управление на работата в обществените библиотеки“ с 3-ма лектори от Регионалната библиотека за 9 читалищни библиотекари, проведено в гр. Угърчин;
• „Библиотекознание и библиография” за 1;
• „Методика на библиотеката” за 1 новоназначен библиотекар-методист;
• „Политики за защита на лични данни в Обществените библиотеки“ за 20 библиотекари от Регионалната библиотека и читалищни библиотекари от региона;
• „Уики обучение и състезание за писане в Уикипедия” в Гьоте институт – София, за 2-ма библиотекари от Регионалната библиотека.
• „Здравословни и безопасни условия на труд” за 2-ма.
• „Електротехника”  за 1.
• „Поддръжка парни системи” за 1.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ И РАБОТНИ СРЕЩИ:
• ІІ национална среща на методистите в обществените библиотеки в България, организирана от  Министерство на културата и Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ - Велико Търново - 26-27 март;
• Професионална дискусия и общо годишно отчетно-изборно събрание на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) – 19 април;
• Международната научна конференция „Истина и лъжи за факти, новини и събития” в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, по повод 130 години от създаването на библиотеката – 24-25 април;
• Научна сесия по повод 65-годишния юбилей на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" (Философски факултет на Софийски университет), проведено на 17 май в Аулата на университета, в рамките на традиционните Майски дни на културата на Алма матер;
• Работна среща и обучение в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София във връзка със започналото прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) – 6 юни;
• Информационна среща „Граждански диалог за развитие“ на Българска платформа за международно развитие, 5 септември в Ловеч – в Регионалната библиотека;
• Национална научна конференция „Ловеч в българското културно пространство” с организатори: Регионален исторически музей-Ловеч , катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Община Ловеч с два  доклада: 1. „Колекция от книги на проф. Беньо Цонев от фонда на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев““, с автор: В. Мончева и 2. „Бароковите къщи – символ на градската архитектура в Ловеч“ на Алб. Йончева - 26-27 септември;
• ХХV есенен семинар „АБ – днес и утре” на Фирма „РС-ТМ” ООД – София в Пампорово - 26-28 септември;
• ІІІ национална среща на методистите в обществените библиотеки в България, организирана от  Министерство на културата и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора - 22-23 октомври;
• Националния форум „Библиотеките днес“ на тема „Библиотеките и цифровата трансформация“, организиран от Фондация „Глобални библиотеки - България“ - 7 – 9 ноември в София;
• Международна научна конференция “Преосмислянето на комунистическия период в България”, организирана от Федералната фондация за преосмисляне на диктатурата на ГЕСП - Берлин" и "Гьоте институт" в София – 15-17 ноември.
• Международна научна конференция “Благотворителност и култура на дарителството в България” по повод 140 годишни от създаването на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в София – 10-11 декември.

ЛИТЕРАТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ:
• Цветана Няголова с дебютната си книга "ESCULAP" (16 януари)
• Представяне книгата на Галя Баева „Искаш ли да остарееш” (24 януари)
• Среща-разговор с Милен Тотев, посветена на 80 години от рождението
на легендарния руски бард Владимир Висоцки (26 януари)
• Представяне   книгите на Нидал Алгафари (12 март)
• Николай Нинов  и  издателство "Сиела", представяне на книгата "Времето гледа с десет очи" (14 март)
• Представяне на романа „Повече от любов“ от Радослав Гизгинджиев (28 март)
• Представяне на книгата  „Мечти и кошмари” на шеф Иван Манчев (11 април)
• Представяне на книгата „Приказник” и среща-разговор с един от съставителите  на сборника,  Мирела Костадинова (17 април)
• „Камино : Пътят на завръщането” от Тихомир Иванов (17 април)
• Представяне книгите на писателят- художник Йото Николов (Бат’Йото ) (15 май)
• Среща-разговор със Зорница Христова (6юни)
•   Ина Крейн и  представяне новите книги "Аромат на южен вятър" и "Мисли без плът" (21 юни)
• Наташа Панич  и книгата и „Паулина”, както и ИК „Унискроп” (28 юни)
• Филм-портрет „Обич за Гена“ и представяне на книгата „Гена Димитрова от А до Я“- Димитър Сотиров и Милена Стойкова (24 август)
• Представяне  книгата „Животописни бележки: Спомени за генерал-лейтенант Владимир Вазов, командир на 9-а пехотна Плевенска дивизия 117-1918 г.“ Книгата е издание на Регионален клон „„34 пехотен Троянски полк” Троян-Априлци-Севлиево при Национално дружество „Традиция” (12 септември)
• Представяне на книгите на поетът Лъчезар Селяшки "Стъпала от светлина“ и "Пропукана камбана“  (18 септември)
• Среща-разговор с доц. Пламен Дойнов (19 септември)
• Кристофър Бъкстон и представяне на книгите  „Далече от Дунава” и „Завръщане” (26 септември)
• Представяне на книгата „Баба Тонка” наакад. Благовеста Касабова. Книгата „Баба Тонка” е издание на издателство „Захарий Стоянов” и е част от специалната поредица под надслов „Дълг и чест”. В представянето на животописанието за великата българка взеха участие Иван Гранитски, издател на книгата, и Боян Ангелов, председател на СБП. Инициативата за провеждането на литературната среща е на Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” , а домакин на събитието беше КДК - Ловеч. (9 октомври)
• Представяне на книгата "Страж на Родината" на Вихрен Венков (16 октомври)
• Творческа вечер „Яна Язова - енигма, фатализъм и реалност" ,гост Юлий Йорданов – член на Съюза на българските писатели и председател на дружество „Будители” в област Монтана.(23 октомври)
• Представяне на романа "Рафаел" от Леа Коен. Инициативата се проведе със съдействието на Областния управител Георги Терзийски в рамките на комуникационната стратегия на България за ЕС 2018. (9 ноември)
• Представяне на филма "Кинчем". Най-успешният унгарски филм гостува в Ловеч на 12 ноември в Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев ". Събитието е организирано от Областния управител Георги Терзийски в рамките на комуникационната стратегия на България за ЕС 2018. (12 ноември)
•  Представяне творчеството на поета Атанас Ангелов (13 ноември)
• Представяне на книгата „Живот в скалите” на Мария Лалева (14 ноември)
• „Пътеписи за душата на България” , гост един от най-обичаните и популярни съвременни български автори Ивинела Самуилова (22 ноември)
• Представяне на книгата „Сестри Палавееви” и Алек Попов (26 ноември)
• Среща-разговор със създателите на литературния сайт Тетрадката. Гости част от екипа на сайта Ивайло Христов и Калоян Христов (4 декември)
• Представяне на книгата "Годината на осемте химии" и Петя Наков (5 декември)
• Поетична вечер с Валери Станков. Инициативата е съвместна с Клуб на дейците на културата (11 декември)
• Представяне книгата   "Юбилеен музикален азбучник от Милка Велчева Петрова" (17 декември)

КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ С ДЕЦА:
Служебни презентации:
movie maker „Макс и Мориц” - 22 кадъра с карикатури и надписи по Вилхелм Буш (4-8.01.2018);
.ppt „Празници и обичаи: Традициите в живота на българина” 25 слайда (Заговезни, Баба Марта, Благовещение, Лазаровден, Цветница);
.ppt „Професия „Библиотекар”, 20 слайда (6-9.03.)
.ppt  „Април – месец на четенето и книгата”

Ученически презентации (с помощ от библиотекар):
.ppt „”Панайот Пипков”, за 5 ученици от ОУ „Васил Левски” (15 слайда, 5 източника; 10.05.2018)
.ppt „Северна Америка”, 6 ученици от ОУ „Васил Левски” ( 10 слайда, 2 източника; 14.05.2018)
.ppt „Здравословно хранене”, 1 ученик от ОУ „Васил Левски (10 слайда, 2 източника; 15.05.2018)
.ppt „Витамини”, 2 ученици от ОУ „Васил Левски”, (12 слайда, 2 източника; 16.05.2018)
.ppt „Естествени захари”, 3 ученици от ОУ „Васил Левски” ( 15 слайда; 29.05.2018)
.ppt „Колко калории изразходваме при различни дейности”, 1 ученик  (10 слайда; 6.06.2018)
.ppt „Мрежови технологии и услуги”, 3 ученици
.ppt „Бузлуджа”
 
Инициативи (масови начинания):
Посещения на класове: 
11.01.2018, 23 първокласници, ръководител Соня Денчева, СУ „Св. Климент Охридски” – правилата  на библиотеката, Световен ден на думата „Благодаря” и четене на глас;
15.02.2018, 63 първокласници, ръководители: Ноева, Великова, Спасова ОУ „Христо Никифоров” правилата на библиотеката, Световен ден на думата „Благодаря” и четене на глас;
21-22.02.2018, „Мартенска работилница” – 9 участника;
22.02.2018,  6 четвъртокласници от ОУ „Хр. Никифоров”, Запознаване с правилата и начините за гласуване в „Бисерче вълшебно”, книги в категория „Изследователи” и . ppt „Памет българска”;
26.02.2018 12 ученици Запознаване с правилата и начините за гласуване в „Бисерче вълшебно”, категория „Мечтатели” Клуб „Граматика на фантазията”, проект „Твоят час”, с ръководител Жанина Илиева, ОУ „Васил Левски”;
7.03.2018 – 4 ученици от Клуб „Обичаи”, „Твоят час”, рък. Петя Матеева, .ppt „Празници и обичаи...”
28.03.2018 – 8 ученици Клуб „Обичаи”, „Твоят час”, рък. Петя Матеева, .ppt „Празници и обичаи...”
9.03.2018 – 36 ученици, 2-ри и 3-ти класове, рък. Дафинка Николова, СУ „СВ. Климент Охридски” и  Иванова от Център за подкрепа и развитие – ОДК – .ppt „Професия „Библиотекар”
16.03.2018 – 32 ученици, Иванова от Център за подкрепа и развитие - ОДК, СУ „СВ. Климент Охридски” – .ppt „Професия „Библиотекар”;

13.03.2018 12 ученици Клуб „Детски литературен салон”, рък. Ивалина Маркова СУ „Тодор Кирков”– час по информационна грамотност, запознаване с търсене в сайта на библиотеката и със сайт „Бисерче вълшебно”;
27.02.2018 рецитал „Моята България”; 70 ученици от ловешките училища
26.07.2018 - .ppt „Безопасен интернет и здраве” -ПИЦ и Община Ловеч; в залата на ДО 20 деца;
31.07.2018 - .ppt „Странни професии от миналото - ПИЦ и Община Ловеч; в залата на ДО  20 деца

„Пътуващи приказки”:
16.01.2018 – 43 деца, ДГ „Слънце”, Мая Петрова, Станислава Петкова, Снежа Линджова;
нови книги, четене на глас, филм „Макс и Мориц”;
20.03.2018 - 43 деца, ДГ „Слънце”, Мая Петрова, Станислава Петкова, Снежа Линджова;
нови книги, четене на глас на „Къде си, слънце?”, от Ю. Спиридонова
2.04.2018 – 35 деца  ДГ „Зора”, учители Поля Маринова, Емилия Петкова и Иваничка Дончева - директор, отбелязване на Международния ден на детската книга и поставяне начало на „Маратон на четенето” (четене на глас „Грузулак”, Дж. Доналдсън);
3.04.2018 – 40 деца, учител А. Нешева ДГ „Мария Сиркова” - „Маратон на четенето” ” (четене на глас приказки на Ханс Андерсен и„Грузулак”, Дж. Доналдсън); подарък за децата 40 книжки сп. „Бърборино”, дарение от издателство „Фют”;

Маратон на четенето” и Национална седмица на четенето`2018:
11.04.2018 – 40 деца, учители Магдалена Пенева и Красимира Бочева  - „Маратон на четенето”; гост: зам. областен управител Бойко Пъдарски – и мл. експерт В. Христова – четене на „Кирчо пред съда” от Асен Босев и раздаване на 40 книжки „Бърборино”, дарение от издателство „Фют”;
23.04.2018 – 28 ученици, рък. Теодора Христова; „Маратон на четенето”; гости: зам. областен управител Бойко Пъдарски и дамите от Inner Will Club;
24.04.2018  „Маратон на четенето” и Национална седмица на четенето`2018 в ОУ „Васил Левски” - 23 ученици  ІІІ кл., кл. рък. Петя Матеева, .ppt  „Април – месец на четенето и книгата”, четене на глас „Кирчо пред съда”, А. Босев; децата четоха щафетно „Патилата на метлата” от Дж. Доналдсън; - 23 ученици  ІІІ кл., кл. рък. Цецка Джачкова,  .ppt  „Април – месец на четенето и  книгата”, децата четоха щафетно „Мечокът и пианото” от Дейвид Линчфийлд; - 46 ученици от І-ви клас, с кл. рък. Д. Пенкова и Пенева;  .ppt  „Правата на читателя”, щафетно четене на „Мечокът и пианото” от Дейвид Линчфийлд;
26.04.2018 „Маратон на четенето” и Национална седмица на четенето`2018 в ОУ „Васил Левски” - 23 ученици  ІІІ кл., кл. рък. Миленка Петкова, .ppt  „Април – месец на четенето и книгата”, децата четоха щафетно „Патилата на метлата” от Дж. Доналдсън;
23 ученици  ІІІ кл., кл. рък. Димитрова,
.ppt  „Април – месец на четенето и книгата”, децата четоха щафетно „Патилата на метлата” от Дж. Доналдсън;
27.04.2018 „Маратон на четенето” и Национална седмица на четенето`2018
- 88 ученици ІІІ кл., с рък. Банев, Димитрова, Русева, Христова, ОУ „Проф. Димитър Димов”, .ppt  „Правата на читателя”, - 21 ученици ІІ кл. с рък. Д. Чакърова; .ppt  „Правата на читателя”, децата четоха щафетно „Патилата на метлата” от Дж. Доналдсън;
10.05.2018  ЕШ „Авекс”, с рък. Красимира Стоянова – 10 деца (и 30 гости) представиха своите знания, умения по англ. език с песни и интерактивни игри;
17.05.2018  ЕШ „Авекс”, с рък. Красимира Стоянова – 10 деца (и 30 гости) представиха своите знания, умения по англ. език с песни и интерактивни игри;
27.09.2018 ЕШ „Авекс”, Красимира Стоянова - тържествено откриване на учебната година на 36 деца и гости;
14.06.2018 до 28.08.18 г. „Сладкодумко чете, разказва и играе” (тихи игри, шах, дама,рисуване, „Не се сърди, човече!”) – всеки ден в залата на детски  отдел – 85 посещения ;
19.06.2018 до 23.08.18 „Лятна читалня” Инициатива на РБ, всеки вторник и четвъртък (18 пъти/дни)            131 посещения ;
27.06.2018 до 29.08.2018 „Летни чуждоезикови занимания”, инициатива на РБ –  (6 занятия), 51 посещения.
13.07.2018 „Да рисуваме край реката” – инициатива на  Община Ловеч и ЦРД – РБ, 40 деца.
19.07.2018 Турнир по футбол, инициатива на Община Ловеч и ЦРД – РБ; 85 участници
19.10.2018 Официално връчване на награда „Активни граждани”, Национално сдружение на общините, на Център за работа с доброволци, 29 гости;
19.10.2018 Официално връчване на грамоти на 6 деца, участвали със свои рисунки в инициативата „Какъв е цветът на лятото?”
19.10.2018 .ppt „Ловеч в легенди”, 28 ученици ІV-ти клас, с рък. Н. Хумбаджиева, СУ „Св. Климент  Охридски”

Есенна Национална Седмица на четенето (22-26.10.2018):
22.10.2018 - Библиотечна екскурзия, четене на глас на поеми и стихове от Асен Босев – 20 деца, І-ви клас, с рък. Поля Костова, ОУ „Проф. Димитър Димов”;
22.10.2018 – изложба „Будители на нацията” – литературни игри и пъзели – 63 ученици, ІІ-ри класове, с ръководители Ноева, Б. Спасова, Ю. Великова;
23.10.2018 Посещение в ОУ „Проф. Димитър Димов”, 23 ученици, ІV-ти клас, с рък. Веска Петрова .ppt „Ловеч в легенди”, 15 книги от „Пътуващи приказки”, литературни игри;
23.10.2018 Четене на глас, .ppt „Асен Босев”, литературни игри, ОУ „Проф. Димитър Димов”,18 ученици ІV-ти клас, с рък. Детелина Христова;
24.10.2018 Изложба „Будители на нацията” - лекция за будителите, ролята на ръкописната книга,  литературни игри, нареждане на имена на глаголица -  100 ученици ІV-ти класове от ОУ „Васил Левски”, с рък. П. Матеева, Ц. Джачкова, Миленка Петкова, Галя Димитрова;
24.10.2018 „Пътуващи приказки. 2.” в ДГ „Слънце”, 40 деца, ІV-та група Линджова и Мая Петрова, четене на глас на стихове от Асен Босев;
26.10.2018 Правилата на библиотеката (библиотечна екскурзия), четене на глас на поемата „Кирчо пред съда” от Асен Босев, редене на сричките на стихове от „Родна реч” – 23 деца І-ви клас, рък. Нина Тодорова, и ІІ-ри клас 23 деца, Ирена Кръстева, ОУ „Васил Левски”;
26.10.2018 .ppt „Ловеч в легенди”, ІІІ-ти клас, с рък. Росица Маринова; връчване на дарителска грамота на учителката;
30.10.2018 лекция и игри за будителите 40 деца, с рък. Росица Маринова и Димитрина Братоева;
30.10.2018 лекция и литературни игри и пъзели, 25 ученици, VІ-ти класове, с рък. Павлина Стоянова и Диана Кюрдова, ОУ „Хр. Никифоров”(по проект).

Детска коледна работилница – Сити център:
4.12.2018 - украса и откриване, - 10 деца;
12.12.2018 - 30 деца;
13.12.2018 – 11 деца;
14.12.2018 – 13 деца.

Детска коледна работилница в „Детски отдел” на библиотеката:
6.12.2018– 45 деца 3-ти класове, рък. Георгиева ОУ „Хр. Никифоров”.

БИБЛИОТЕЧНИ КОНКУРСИ И НАГРАДИ:
• „Дари книга”, от която са получени в библиотеката над 120 дарени книги.
• „Посланици на библиотеката” (30 май), с наградените 7 посланика:
Бойко Пъдарски, зам. областен управител
Петя Матеева, старши учител в ОУ „Васил Левски”
Леонора Зъркова, библиотекар в ППМГ – Ловеч
Мая Петрова, старши учител в ДГ”Слънце”
Моника Дончева, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – област Ловеч
Светла Христова, ст. експерт Начално образование РИО Ловеч
Давид Давидов, доброволец към Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”
• „Познай книгата” (ноември-декември) - състезателна игра за активните читатели на художествена литература. Провежда се за седма поредна година.
За 2018 г. обединяващата тема на романите, по избор на библиотекарите е: „Съвременни български романи”. В продължение на четири седмици са  предлагани по два цитата от произведения с цел читателско разпознаване. Участват над 30 души, като всеки един от тях получава годишна безплатна регистрация. Трима от състезателите, отговорили правилно на всички въпроси, са изтеглени чрез жребий и са наградени с ваучер за закупуване на книги в размер на 30 лв.
• „Читател на годината 2018” (18 декември) – раздаване на ежегодните награди на Регионалната библиотека и официално връчване на изявените ученици, включени в сборника „Пъстра дъга 2017: Алманах за детско творчество” (издание на библиотеката и Община Ловеч).

ИЗЛОЖБИ:
• Фотодокументална изложба „Лъвът – българският национален символ през епохата на Възраждането”;
• „Ловеч в картички и снимки”, представена в Художествена галерия през месеците май и юни и във връзка с честване празника на града. Изложбата включва издирване, подбор, сканиране, компютърна обработка, принтиране и подреждане на снимков и текстов материал от фонда на Регионална библиотека – Ловеч. Съвместна работа с Дигитален център.;
• Филмови плакати от 60-те и 70-те години на миналия век с филми по сценарии на литературни произведения;
• "Проф. Анастас Иширков - патриарх на българската география".
• „Жив е той, жив е!” – пространна витринна експозиция, представяща живота и делото на Христо Ботев;
• „Ботев в изобразителното изкуство”;
• „В търсене на хармонията”- разказ за жизнения и творчески път на писателя и учен Димитър Димов;
• „100 години от края на Първата световна война в Ловешко” – дигитализирана изложба, включваща издирване, подбор, сканиране и компютърна обработка  на снимков и текстов материал от фондовете на Регионална библиотека – Ловеч и дигитални колекции от други библиотеки. Дизайн и отпечатване на постерите на винил. Съвместно с Държавен архив – Ловеч и Община Ловеч. Експонирана през септември и началото на мес. октомври на пешеходната алея между сградите на Община Ловеч и Районен съд – Ловеч;
• Музей на открито: "Спомени за Голямата война", на която граждани и гости на Ловеч се докосват до хладни и огнестрелни оръжия, униформи и реликви от периода на Първата световна война (ПСВ). Музеят на открито е организиран от представители на НД „Традиция“ от регионалните клубове Ловеч, Велико Търново, София и Троян-Априлци-Севлиево. Събитието е част от програмата на Община Ловеч, посветена на 100 години от края на ПСВ (1914 – 1918);
• „140 години Български червен кръст” – документална фото-изложба;
•  „Читалищата в Ловчанско  – будители на просвета и култура” - изложба на юбилейни вестници и архивни документи по повод Деня на народните будители;
• Изложба „Национални носии от Ловешкия край” - автентични местни носии с шевици, части от носии или съхранени шевични фрагменти.
• Витринна изложба „Парите в миналото”.

ВИРТУАЛНИ ВИТРИНИ НА САЙТА НА БИБЛИОТЕКАТА:
• „Свята и чиста република – документално наследство и писма” по повод 145 години от обесването на Апостола и презентация на отдел „Краезнание”.
• Виртуална витрина „Библиотечни плакати”.

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ:
Партньорски инициативи:
•  „ Любов и вино”, посветен на 14-февруари, съвместно с БЧК
•  Работилница  за мартеници, съвместно с Детски отдел
• „Не на тормоза, не на агресията в училище”, съвместно с БЧК
• „Ден на розовата тениска”, съвместно с БЧК
• На Велика събота доброволците от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч , заедно с жителите на с. Пресяка се включиха в боядисването на яйца. Инициативата беше организирана от кметския наместник Валентина Цвяткова – 7 април
• "Да почистим Ловеч заедно", организирана от Община Ловеч – 19 април, проведена съвместно с БЧК и доброволците на библиотеката
• „Залесяване в Зоопарка”, организатори Община-Ловеч, съвместно с БЧК и доброволците на библиотеката
• „Жълти стотинки – деца помагат на деца“ с дарение за Детското отделение на болницата в Ловеч, 7 май  - Детското отделение на болницата в Ловеч получи нова апаратура и обзавеждане, купени със средства, събрани по време на благотворителната акция
• 1 юни в Помощното училище, съвместно в БЧК, Регионален център и Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ”
• „Спри цигарите днес”, съвместно с БЧК
• "Пей,танцувай и рисувай с мен", организирана от сдружение "Закрила"- Ловеч, в партньорство със Сдружение „Знание” Ловеч. С участието на доброволците на библиотеката и БЧК
• „"Аз съм част от този свят! Аз мога! Повярвай в мен!
• „Арт пътешествие през вековете“, съвместно с учениците от IV a и IV в клас и деца със СОП на ОУ "Проф. Д. Димов" . Културно-образователен проект „Учене и забавления, игри и приключения“ на Център за работа с доброволци към РБ "Проф. Беню Цонев", Ловеч и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование з
• „Мелта – сенките на предците”, Община-Ловеч
• „Детска олимпиада” - инициатор на „Детската олимпиада” е Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ”, с подкрепата на Община – Ловеч, Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”; Български червен кръст ; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ловеч; Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни; Превантивно-информационен център при Община – Ловеч. „Да рисуваме край реката”, 13 юли, на плаващата сцена на река Осъм се проведе инициативата „Да рисуваме край реката” . Тя е част от „Вечерни срещи край реката“ - 2018 г., културни събития на плаващата сцена на река Осъм, изградена по проект „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“. Главни организатори в инициативата бяха неуморните доброволци на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч.
• Турнир по футбол - Надпреварата беше организирана от Община Ловеч, Превантивно-информационният център за борба с наркотичните вещества, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви при малолетни и непълнолетни, Център за работа с доброволци при Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.
• „Странни професии в миналото” - Събралите се малчугани научиха повече за професията запалвач на лампи, какви са били заводските оратори и хората-будилници и други. Представени бяха и вече забравените български занаяти. Инициативата е съвместна с екипа от Центъра за кариерно ориентиране към ОДК.
• „Детска олимпиада 2”- на 11 август – ден преди Деня на младежта, край езерото на парк „Стратеш” се проведе втория етап на „Детска олимпиада“ организирана от Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ”, с подкрепата на Община – Ловеч, Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”; Български червен кръст; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ловеч; Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни; Превантивно-информационен център при Община – Ловеч.
• Дискусия "Медицинска марихуана-съществува ли такова понятие",- 30 август- съвместно с Превантивно-информационен център при Община – Ловеч.
• Маршали, Деца на колела 2018- на 1 и 2-ри септември успешно се проведе Петото издание на традиционното състезание за деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст – „Деца на колела“, което ежегодно се организира и финансира от община Ловеч
• „Да изчистим България заедно" - доброволците от ОС на БЧК-Ловеч и Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” се включиха в инициативата като почистиха пътеката и гробищния парк на „Стратеш”. Всички отпадъци бяха събрани в чували и подредени до контейнерите. Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
• „Знаем ли как” – на 15 септември ОС на БЧК Ловеч обучи доброволците на библиотеката за оказване на първа долекарска помощ
• „Заедно” на 19.09.2018г. по повод Световния ден на мира и Европейски ден без жертви от катастрофи, Българският Червен кръст Ловеч, Сектор „Пътна полиция”, Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф.Беню Цонев” и децата от „Детско полицейско управление” проведоха акция под мотото „Заедно за мира“.
• „Детска олимпиада 3” - Инициатор на „Детската олимпиада 3” е Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ”, с подкрепата на Община – Ловеч, Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”; Български червен кръст ; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ловеч; Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни; Превантивно-информационен център при Община – Ловеч.
• „140 години БЧК”
• 1 декември – Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН.
• „Коледна работилница” в Сити центъра
"Лятна читалня" от 19 юни до Катедралния храм стартира инициативата "Лятна читалня". Всеки вторник и четвъртък на градската градина (до Катедралния храм) от 10.00 до 12.00 часа посетителите имаха  възможността да прегледат на място заглавия от централна и регионална преса - списания и вестници, както и да се посветят на книгата и четенето.
За родители, дошли с децата си, доброволците на библиотеката се  превърнаха в аниматори и първи помощници. Заедно с тях деца и възрастни   апликират и рисуват, разхождат се  в приказния свят на любими литературни герои,  участват в различни занимателни игри. Инициативата   продължи през целия летен сезон
„Забавно лято” - за десета година кампанията се проведе в Ловеч и общината: селата Смочан, Чавдарци, Пресяка, Гостиня, Дойренци , Умаревци, Слатина, Малиново, Деветаки, Славяни, Лисец, кварталите  „Червен бряг”, „Подимчец”, „Здравец” и „Уста Колю Фичето”, Попската градина. За първи път „Забавно лято” гостува в градовете Летница и Априлци. Партньори са БЧК
„Летни чуждоезикови занимания” от 27 юли в Детски отдел се провеждаше инициативата Летни чуждоезикови занимания.  Тя е подходяща  за деца от 1-ви до 7-ми клас с основни познания по английски език. Заниманията се провеждаха от доброволците на библиотеката Василена Джамбазова и Галин Ганев
„Млад библиотекар” от 18 юни всеки желаещ имаше възможност да влезе в ролята на библиотекар  –  да обслужва читатели, да се запознае  и  работи с онлайн библиотечни каталози, да извършват справки за търсене на книги.
Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" е част от онлайн изданието на вестник  "Алтернатив прес". Репортер от доброволците - Виктор Николаев
Награди:
По случай 24 май Община Ловеч награди с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ 13 ученици, определени и предложени от всяко училище за значими постижения и принос за утвърждаване името на училището и града.
Сред изброените е и доброволецът Цветомира Димитрова, ученичка в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.
На 11 юни в дворец "Врана"  доброволецът  Давид Давидов получи своето отличие за проявени благородство и доблест .
Националната младежка награда за проявени благородство и доблест е учредена през 2017 г. и се връчва за първи път през 2018 г. за отличени деца и млади хора до 20-годишна възраст в качествата благородство, доблест, милосърдие, гражданска отговорност. Давид е сред деветнадесетте наградени младежи от цялата страна. Наградата му беше връчена лично от Н.В. Симеон Сакскобургготски.
Доброволците от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” бяха отличени с наградата „Активни граждани“ на НСОРП, придружена с грамота . Наградата се връчва за инициативата „Забавно лято“.
Кампании:
 „Една капачка по-малко. Една книжка повече“ съвместна инициатива на  Център за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" и „Евро Импекс – Варна“ ООД 
„Предай хартия – подари на Ники усмивка!

ПРОЕКТНИ И ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАТА:
Участия по договори за безвъзмездно финансиране:
• С Министерство на културата по програма „Регионални дейности“:
2 професионални обучение на теми: „Организация и  управление на работата в обществените библиотеки“, проведено в гр. Угърчин и „Политики за защита на лични данни в обществените библиотеки”;
• С Фондация „Глобални библиотеки България”:
2 професионални обучения по темите: "Медийна грамотност", "Изготвяне на презентации. Презентационни умения";
• С Министерство на културата по проект за закупуване на книги по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“.

Библиотеката е активен партньор по спечеления проект „Забавно лято 10”, финансиран от Община Ловеч по Програма „Младежки дейности”.


ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД:
В „Заемна за възрастни” са подменени над 100 тома регистрирани и негодни вече за употреба книги – продължителен и изискващ време труд по сверяване на каталожни описания и налични физически похабени или липсващи книги.
Книговезки дейности – подвързани и поправени чрез реставрационни методи  - общо 326 тома книги и вестници.
Редовно е воден дневник на влажността и температурните промени в Книгохранилище. Направена е през август пълна профилактика и пренареждане на част от съхранявания там фонд.

Дейности на „Дигитален център”:
• Разработка и редактиране на дизайна и съдържанието на потребителска уеб-платформа „Дигитална библиотека Ловешки край” – съвместно с Фирма РС-ТМ.
• Съвместно с отдел „Краезнание” за изложбата „Ловеч в картички и снимки”, представена в Художествената галерия – включва издирване, подбор, сканиране, компютърна обработка, принтиране и подреждане на снимков и текстов материал от фонда на Регионална библиотека – Ловеч.
• Съвместно с Държавен архив – Ловеч - изложба на тема „Първата световна война” – включва издирване, подбор, сканиране и компютърна обработка  на снимков и текстов материал от фондовете на Регионална библиотека – Ловеч и дигитални колекции от други библиотеки. Дизайн и отпечатване на постерите на винил.
• Съвместна работа с отдел Краезнание - изработване на виртуална витрина, свързана с годишнина на Васил Левски.
• Съвместно с отдел „Краезнание” дигитализиране на 50 броя снимки и предоставяне на библиографските им данни от сборника „Ловеч и Ловчанско” по проект на Wikimedians. Проектът предвижда дигитализиране на ценни книги и статии от фонда на отдел „Краезнание” и популяризирането им чрез Уикипедия.
• Дигитализирани и аналитично библиографски описани документи, свързани с краеведската колекция „Пощенски картички” в базата данни „Дигитална колекция” – 125 броя.
• Текущо сканирани материали на потребители и/или изпращане по електронна поща –47 потребителя с общо 137 сканирани обекта.
• Изработване – дизайн и разпечатване на плакати, грамоти и покани, свързани с библиотечни инициативи.
• Сканиране и/или принтиране на библиотечни документи – снимки, части от книги, части от периодични издания, грамоти и други, свързани с подготовката на библиотечните инициативи през периода – изложби, конкурси, срещи с творци.
• Актуализиране на информационните системи, софтуера и хардуера, Интернет – страницата на библиотеката; извършване на периодична актуализация и архивиране на базата данни „Автоматизирана библиотека”, отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми, отстраняване на проблеми в мрежовата инфраструктура и оборудване; оказване на техническа помощ.
• Оказване на техническа помощ и консултации на потребителите на компютърната техника в библиотеката.
• Участие съвместно с други отдели в подготовката на културните и образователните инициативи на библиотеката.
ОПАЗВАНЕ НА МТБ И РЕМОНТИ:
Регионалната библиотека през 2018 г. със съдействието на Община Ловеч и ВК-дружеството извърши успешен ремонт на спукана каменитова канализационна тръба, намираща се в основите на сградата под аптеката и вливаща се във външна градска шахта. След дълбоко прокопаване старата тръба е подменена с нова с материал от ПВЦ и е възстановено покритието от тротоарни плочки в близост до входа на сградата.
Поставени са нови балатумни покрития в отделите „Изкуство”, „Заемна” (частично) и служебно помещение.
Подменени са 4 стъклопакета на прозорци; обособена е витрина с алуминиево плъзгане и заключване за експониране на по-ценни материали от библиотечния фонд.
Подменени са служебни електрически уреди, сред които са поставени 2 нови проточни бойлерчета за подобряване на санитарно-битовите нужди на служителите.
За „Детски отдел” е закупен мощен конвектор за свързване към системата на парното отопление.
В отдел „Изкуство” са сменени работните бюра, закупен е закрит библиотечен шкаф за съхраняване на дискове и други нетрадиционни носители, както и поставен нов телевизор 65 инча, за представяне на филмовите колекции от отдела.
Започната е процедура, след изготвен договор по обществена поръчка, за ремонт на покрива на библиотечната сграда.

10 януари 2019 г.

Изготвил:
Веселина Мончева
директор на Регионалната библиотека

 

Регионална библиотека - Ловеч / 14.1.2019 03:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред