РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

ОтчетиОтчет 2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016

Библиотечен фонд:
В края на 2016 година библиотеката разполага с общо 228 439 библиотечни единици. От тях броят на книгите е 202 666, периодичните издания (списания, вестници, годишници, известия и др. продължаващи издания) са 13 587, графичните – 2 132, картографските – 575, нотните – 3072, аудио записите (на фоно касети, компакт дискове и грамофонни плочи) – 4250, аудио визуалните (диапозитиви, видеокасети и DVD) – 6871 и други библиотечни материали – 2611.
Комплектуване:
През годината като покупка и дарение са получени и регистрирани 1690, включени са в библиотечния софтуерен продукт за инвентиране - общо 1618 библиотечни единици на стойност 13 240.66 лв., като от тях броят на индивидуалните заглавия е  970. 
По вид на материалите: нови книги - 1604, периодични издания – 6, новозакупени DVD-филми - 8.
Направен е абонамент за 78 заглавия от списания и вестници на обща стойност 3380,88 лв. Всички регионални вестници са постъпили като дарение.
Читатели и потребители на библиотеката:
Общо 1940 е броят на регистрираните потребители за календарната година. От тях 777 са деца до 14 годишна възраст, а 1163 – юноши и възрастни.
Статистиката по пол отчита, че броят на читателките е 1313 (452 момичета и 861 жени), а на читателите – 627 (325 момчета и 302 мъже).
Според вида на образованието си, възрастните потребители на библиотеката са: 319 със средно и 544 с висше образование.

Посещения:
Общо 31 464 са посещенията от потребители на библиотеката през 2016 г.
От тях в отдел „Заемна” – 14 391, в „Детски отдел” – 10 238, в „Читалня” – 5 222, в „Краезнание” - 765 и в отдел „Изкуство” – 848.


Използвани библиотечни материали:
Общо 63 224 е броят на използваните библиотечни единици.
От тях в отдел „Заемна” – 35 775, в „Детски отдел” – 16 374, в „Читалня” –  8 536, в „Краезнание” – 2 098 и в отдел „Изкуство” – 441.
Чрез междубиблиотечно заемане са изпълнени 93 заявки.

Електронен достъп до информация и услуги:
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“  разполага с 38 компютъра, 15 от които са с места за свободен достъп на потребители. Ползването на интернет е безплатно до 1 час на ден за всеки регистриран потребител на библиотеката, като за целта във всички зони има достъп до високоскоростен кабелен интернет и Wi-Fi.
Общо 2515 са посещенията в Информационния център през 2016 г. Проведени са 35 индивидуални обучения на възрастни хора за работа с  компютър. Потребителите на компютри и електронни услуги в останалите отдели на библиотеката са 1396 (100 в „Заемна”, 581 в „Детски”, 632 в „Читалня” и 83 в „Изкуство”).
Сайтът на библиотеката www.liblovech.org е посетен 16 996 пъти. Броят на уникалните посещения е 12 421.
По Програма за закрила и развитие на културните институти в община Ловеч 2013 – 2020 г. библиотеката получи от Общината скенер А3. Извършени са следните дейности:
• Услуги на граждани: сканиране на документи и прехвърлянето им на преносим носител или изпращането им по електронна поща.
• Сканиране на статии от книги или периодични и нотни издания и прехвърлянето им на преносим носител или изпращане по електронна поща по търсени теми и заявки на потребители на библиотеката (т. нар. онлайн библиотечно обслужване).
• Сканиране на вестници и сборници с краеведски (регионално-исторически) характер, с цел тяхното бъдещо по-добро съхранение и електронно използване чрез дигиталните копия на документа-оригинал.

Регионална история:
През 2016 г. в отдел „Краезнание“ са проведени 6 срещи и беседи с групи, подготвени са 3 презентации и 3 витрини, свързани с бележити годишнини. Публикувани са 6 статии с краеведски характер в регионални медии. Изготвени са  22 библиографски справки, 10 от които писмени: „Областни управители – Ловеч”; „Строителството в Ловеч от 1944 до 1989 г.” - снимков материал; „Село Лисец” ; „Демографски процеси в Ловеч” ; „Занаятите в Ловешко преди Освобождението” ; „Народни празници и символика в Ловешко”- снимков материал.; „Педагогическото образование в Ловешко” ; „Преселници от Лисец в Унгария” ; „Православни църкви и параклиси в Ловеч”; „Кирил Петров”.
Проведени са консултации при изготвяне на курсови и дипломни работи по следните теми: „Обреди и ритуали на помаците от Тетевенския край”
„Ловешката кухня през 19 в.”; „Възрожденска архитектура в Ловеч”; „Туристически ресурси на община Ловеч” ; „Организация на екотуризма в община Ловеч и региона”; „Селски туризъм в област Ловеч” ; „Моят роден край – Ловеч”, ; „Празнични ритуали и народни носии от Ловешко” ; „Възраждането на Ловеч”.
В електронния каталог са описани аналитично 900 статии от вестници и списания. Изпратените библиографски електронни записи за краеведско обединение „Мизия” са общо 407 (Велико Търново –201, Плевен – 142, Габрово – 64), получени са 384 записи (Велико Търново – 90, Плевен – 79, Габрово – 215).
Методико-координационни дейности:
Оказана е методическа помощ на новопостъпили библиотекари в читалищните библиотеки в кв. „Гозница” и с. Горан. Активна е съвместната дейност с  читалищни библиотекари от селата Малиново, Чавдарци, Голец, Драгана, Българене, Сопот. Методическата помощ и инструкциите са свързани с регистрирането на библиотеките в Регистъра на обществените библиотеки към Министерство на културата.
Обучения:
През 2016 г. е проведено специализирано обучение за 10 напреднали библиотекари от Регионалната библиотека и читалищни библиотеки от региона: "Електронни информационни ресурси с местно съдържание" с лектор доц. Цветанка Панчева от Катедра „Библиотечно-информационни науки” на Софийски университет.

Участия в научни форуми:
През 2016 г. представители на библиотеката участваха в няколко научни
конференции, работни срещи и кръгли маси, по-важните от които: „50 години краеведска дейност в обединение „Мизия”, „Стандартизацията в библиотеките”, „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките”, „Библиотеките днес”.
Издателска дейност:
Библиотеката е партньор на Община Ловеч в издаването на алманаха за детско творчество "Пъстра дъга", 2016, в който са публикувани призовите отличия през годината от национални и международни конкурси, състезания и олимпиади на всички талантливи деца и ученици от Ловешка община.

Срещи с писатели:
Румен Стоичков с книгата „Някъде там”
Люба Пашова с книгата „Извън играта”
Представяне сборника „Димитър Гимиджийски”
Георги Тошев с  документалният филм „Мулен Руж : Кабарето на живота“.
Николай Нинов с книгата „Повторени сънища”
Радостина Николова  с книга за „Приключенията на мотовете”
Марин Колев с книгите „Моралният подвиг на поп Кръстю“ и „Ловешкият покрит мост на архитект Стефан Олеков“
Акад .Константин Косев и „Българският възрожденски дух“ , представена в КДК-Ловеч. Организатори - Регионален исторически музей, ловешката библиотека и КДК.
Светослав Иванов с книгата „Там където загинаха дърветата”
Георги Мишев с книгата "Антични следи в магически обреди от българските земи"
Литературоведът Румяна Пенчева и философът Мирела Костадинова с книгата „Гозбите на старите българи”
Атанас Куцев с книгата „Между Нирвана и Самсара”
Христо Стоянов „До СтрасТбург и назад”
Изложби:
„Открит урок по родолюбие” – по повод 140 години Априлско въстание, съвместно с РК „Васил Левски” при НД „Традиция”; „Рисунки от светлина - история на фотоапарата”; „Пазители на традиции“ на фондация „Работилница за граждански инициативи”; „Титани на българския дух” – изложба, посветена на Деня на будителите.
Витринни експозиции:
„140 години памет за Априлското въстание” – препоръчителна библиография, включваща заглавия със спомени на участници във Априлските събития от 1876 година.
„Значими книги, писани от жени”
„Първите изречения, които ще те накарат да прочетеш цялата книга”
„Последни изречения, които поставят съвършен край на любими книги”
Под рубриката „Нови книги”  периодично се обновява библиотечната витрина в центъра на града.

КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Среща с роднините - наследници на проф. Беню Цонев: снаха - Елисавета Цонева и дъщеря й – Борислава Вандова.
Седмица на отворените врати, посветена на Деня на народните будители.
145 г. от рождението на българския композитор Панайот Пипков.
Консултации по творческо писане с поета Марин Колев.
Отдел „Заемна” организира и проведе: Състезателна игра „140 години памет за Априлското въстание”; Граматическо състезание „Език свещен на моите деди… познаваме ли те?”; Литературна игра „Познай книгата”.
В „Детски отдел” се случиха десетки интересни и забавни инициативи, по-важните, от които са:  „Пътуващи приказки” ; 2 април – Международен ден на детската книга в ОДЗ „Слънце” „Бисерче вълшебно” четене на глас на отделни произведения с гласуване по електронен път;  Състезание по четене „Да чета не ми е лесно, но е много интересно” с първокласници от СОУ „Тодор Кирков”; „Страната на знанията” - празник на буквите на ОУ „Васил Левски”; Литературен конкурс „Вълшебният свят на приказките” ; Среща-разговор и литературна игра с поетесата Ангелина Жекова ; „Парад на приказките” - детско приказно шоу.  Пленер „Ние сме децата, ние сме светът”; „Чети с мен”; „Лятна читалня” ; „100-години от рождението на Роалд Дал” ; Читателска щафета 5: „Патилански истории”.  Среща-разговор с Божана Апостолова ; Викторина, посветена на живота и делото на Т. Кирков ; Детска коледна работилница „Коледа ни прави по-добри”

Център за работа с доброволци:
В партньорство с Община Ловеч доброволците към библиотеката (общо 19 на брой) са взели участие в инициативите:
3 март - 134 г. свободна България; 22 август - 135 години от Освобождението на Ловеч, 6 септември - в детското вело-състезание "Деца на колела", Празник на кв. „Младост”, Световен ден на ходенето. Съвместно с Областна администрация - „Да изчистим България за един ден”  и „Коледна елха”.
С Читалище „Наука-1870” - помагат във футболния турнир за деца от детските градини за купа „Първи юни”, както и в „Лятна театрална работилничка за деца „Щураци” по проект, финансиран от Община Ловеч.
Съвместно с  Регионалния исторически музей доброволците участват във „Варошлийски вечери”. Центърът за работа с доброволци отчита съвместна дейност с БЧК, Радио „Зетра”, Ресурсен Център и Сдружение „Мисия, иновации, гражданство”.
Материално – техническа база и сграден фонд:
С цел опазване на библиотечния фонд през 2016 г. е ремонтирана приземната канализация, намираща се под основата на сградата и в частност – в книгохранилището, като се изгради нова шахта.
Влагоабсорбатор, предоставен от Районната служба по противопожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗНС - Ловеч), спомогна да се намали влагата в пострадалото от наводнения книгохранилище и да се предпазят до известна степен книгите от прекомерни мухълно-плесенни образования по тях. В старото книгохранилище е монтиран вентилационен механизъм, осигуряващ необходимия въздухообмен на помещението за съхранение на стари печатни издания със значима културно-историческа стойност. С цел подобряване на обслужването е обновен и разширен отдел „Краезнание”, като към него е обособена читалня.
12 януари 2017 г.

Изготвил:
Веселина Мончева
директор на Регионалната библиотека

 

Регионална библиотека - Ловеч / 16.1.2010 10:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред