РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

ОтчетиОтчет 2014

       Стратегия и политика на библиотеката през изминалата 2014 г. бяха задачи  и дейности, които я утвърждават като място, важно за потребителите  ни, ценен помощник за техния успех в обучението и развитието им. В ерата на бързата комуникация и лесния достъп до информация библиотечните услуги са насочени към провокиране и запазване на интереса на читателите с отношение и съпричастност, с предлагането на условия за „третото място” по важност за тях след дома и училището/местоработата. Голяма част от ползващите компютър и интернет опознават и другите възможности за набавяне на информация, които предлага библиотеката. Като много добър резултат отчитаме увеличението на броя читатели сред учениците, тъй като на тази категория се обръща специално внимание и голяма част от инициативите са насочени към тях. Принос има и Програма ”Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” като финансова помощ от Министерство на културата за набавяне на нови заглавия. Тя бе реализирана в края на 2014 година. Друга подкрепа на МК подпомогна РБ за поддържане на методическата й и експертната й дейност в региона като осигури финансиране за командировки и обучения за включване на  обществените библиотеки в Ловешка област в инициативите на националната програма за „Учене през целия живот”. Инициативата се осъществи в партньорство с РЕИКЦ „Читалища” и ОИЦ. 

1. Групови форми на ползване на библиотечните услуги
• 7 кинопрожекции на научно-популярни и художествени филми по избор на читателите.
• 13 кинопрожекции на тематични филми, съобразени с мероприятията на библиотеката (празници, юбилейни чествания на Татяна Лолова, Евстати Стратев, Ники Илиев).
• 5 открити  урока с ученици от прогимназиалния курс на ОУ „Хр. Никифоров” по музика на тема: „Музиката и другите изкуства”
• 8 Библиотечни екскурзии в детския отдел 
• художествени  работилници по повод на големи празници с партньорите
• 57 деца в „Сладкодумко чете, разказва, играе”
• 122 деца в „Парад на приказките”
• 40 деца в състезание по четене
• 30 деца в рецитал по понод 3 март – нац.празник на България
• 8 тематични презентации в ДО
• Дебати с доброволците, срещи с писатели с автограф, представяне на книги на млади автори, състезания и  ЗИП  в читалните
• Изнесени обучения в клубовете на пенсионера и инвалидите

2. Инициативи
• Рецитали и състезания по правопис и четене 
• Традиционен „Парад на приказките”.
• „Ловеч чете”- проект , финансиран от Културния календар на Община Ловеч
• Срещи с писателите Борко Бърборко, Калофер Русев,  Весела Люцканова, Юлия Спиридонова, Захари Карабашлиев и издателствата „Фют”, „Делакорт”, „Весела Люцканова”, „Просвета”, „Сиела”, „Ентусиаст” , както и среща със създателя на сайта „Уча.се”, Дарин Маджаров.
• Представяне на книгата „Ловешки дамаскин” и нейните автори от Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий” в София
• Набавяне на нови заглавия чрез Програма”Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” -  финансова помощ от Министерство на културата.
• „Забавно лято-6”, финансирано от Програмата за младежки дейности ”,  проведено в селата Баховица, Славяни, Слатина, Чавдарци,  Гостиня, град Угърчин и в ловешките училища „ОУ „Христо Никифоров”, ОУ „Проф. Димитър Димов”,  заводски жилища, пред клуб на Сдружение „Зона Ловеч” и в кв. Червен бряг.
3. Обучения
• „УДК – методика и класиране” - тема на 3-дневен семинар с библиотекари от РБ и от големите читалищни библиотеки от Ловешка област
• „С внуците ръка за ръка” е  постоянната форма на обучения на потребители с активната помощ на доброволците
• Обучение по публично говорене на клуб „Дебати”.
• Доброволецът на библиотеката Ивайло Петков взе участие в 14-та Национална пролетна сесия на Асоциация български детски и младежки парламент
• Клуб „Дебати” към Центъра за работа с доброволци се включи в  Национален дебатьорски форум във Велико Търново
•  „Общество, основано на знанието. Читалищата –образователен и информационен център в малките населени места” бе темата на 3 еднодневни семинара , организирани за всички читалищни секретари и библиотекари на област Ловеч и проведени съвместно  с експерти на РЕКИЦ и ОИЦ
4.Конкурси
• Граматическото състезание „Как се пише?!” – участваха 90 ученици, а играта се проведе в три кръга: правопис, граматика и пунктуация
• Конкурс, посветен на 120 години от излизането на романа  „Под игото” на Иван Вазов и  от излизането на пътеписа  „До Чикаго и назад”на Алеко Константинов – презентации и драматизиране на сцени от произведението
• Играта „Познай книгата”с  25 участници, основно отговорили на загадките в профила във Фейсбук и на ел.адрес на библиотеката
• Читател на годината
• Дарител на годината
Отличията за всички първенци в конкурсите са отразени с грамоти и награден фонд – книги и посещение на театър
5.Витрини и експозиции
       Във фоайето на библиотеката, във витрината на пешеходната зона и на сайта на библиотеката се подреждат периодично заглавия под рубриката „Нови книги”. С тематични заглавия в залите се отразяват юбилейни годишнини на писатели, възрожденци, будители и общественици.
 
6.Събирателска дейност : 
 
Набавени са общо 2 543 тома библ. материали на обща стойност 20 854 лв, което е повече от 2013 г. с 60 %.
• В това число дарените библиотечни материали са 929 тома от 828 заглавия на стойност 3610 лв, а закупените – 1614 на стойност 16 890 лв., от които 2 411 книги, 3 графични издания, 65 периодични издания и 64 CD и DVD.
• При вторичния подбор са отчислени 4620 тома библиотечни материали, отразени 8 акта за отчисления.
• Абонирани за 2015 г. са 75 заглавия периодични издания, на стойност 4 225 лв. като местните вестници се получават безплатно. Доста от заглавията на ПИ спряха да излизат в традиционния си вид, което намалява и броя на абонамента.
Инициативата „Дари книга” е набавила 216 тома нови книги от читатели и дарители.
• На 31.12.2014 г. библиотечният фонд наброява 230 143 регистрирани единици.

Регистрираните читатели са общо  1 938  от които :
• 1 225 възрастни читатели  и 713  деца под 14 години,  предимно от началния курс до 4 клас.
• От възрастните читатели 528 са с висше образование, 335 са със средно образование, а 362 са с основно образование. 
 
Общо посещения : 58 738 в т.ч.:
• Заемна за възрастни – 14 259  в т.ч. 1109 посещения в интернет и 13150 заемани материали за дома
• Читалня - 5 008 в т.ч. групови посещения за изнесени уроци по програма „Успех”.
• „Лятната читалня”- 198
• Чуждоезикова читалня – 168
• Детски отдел –11 764  в т.ч. 1564 посещения в интернет и 182 в „Лятната читалня”.
• Отдел „Изкуство” – 1 127,  в т.ч. в читалня ,  ползване на интернет и 44 групови посещения.
• Информационен център – 3 532  посещения с повече от 1000 в сравнение с миналата година  като 50% от тях са свързани с обученията на потребители.
• Отдел „Краезнание – 518.
• Посещения в сайта на библиотеката www.liblovech.org   - 22 084 от 15 657 уникални потребители.
• Посещенията в профила във Фейсбук са най-често ползвания начин за информация за събития и дейности
• Изпълнени са  80  заявки чрез службата за междубиблиотечно заемане и 556 резервации за книга.

• Раздадени библиотечни материали :  57 959  и са разлистени са 83 737 страници през сайта на библиотеката  в тч.:
• Заемна за възрастни  35709
• Читалня – 9 020.
• Детски отдел – 12 139 
• Отдел „Изкуство” – 697  в т.ч.  книги, графични, периодични и нотни издания,както и 168 некнижни материали.
• Отдел „Краезнание” – 394 тома .

7. Библиографска дейност и издателска дейност
• В  електронните бази данни  „Статии” са вкарани 772  записа с краеведски характер,  общо литературознание, правна информация и история на музиката, заедно с получените от ВТ, Плевен и Габрово записи . Стартирано е ретро въвеждане в електронния каталог на СD (ноти и СD) в модула „Некнижни носители” (общо въведени засега към 45 стари заглавия).
• Извършени са 105 устни, писмени, тематични и инфотърсения.
• Продължава стартираният проект по дигитализация на стари периодични издания с краеведски характер като освен в-к „Стремление” са сканирани още 4 заглавия и пощенски картички на стария град Ловеч.  
• Изработена е брошура „Твоята любима книга и на английски език”, разпространена в Езикова и Природоматематическа гимназии
• Основна подрепа при организирането на информацията за Алманах за детско творчество „Пъстра дъга”, издаван от Община Ловеч
• Създаден профил във фейсбук „Краезнание при Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч, където периодично се попълва с информация за известни личности и събития от нашия край

8. Участие в обществени изяви и събития на Община Ловеч
       - Доброволците на библиотеката  участват заедно с Клуб „Традиция” във чествания и посещения на паметници по повод 3 март, рождението на Васил Левски в Карлово.
     - По покана на Община  Ловеч и РИМ, доброволците на библиотеката посрещнаха  чуждестранни гости в Етнографския музей, както и взеха активно участие във  „Варошлийски вечери”
       - Участваха в съвместни инициативи с БМЧК, Ресурсния център и др.п.
       - Организирахме  „Лятно музикално училище” и Художествени работилници.

9. Административна и стопанска дейност
• Придобиване на средства за допълнително финансиране чрез платени услуги в размер на 12 500 лв.
• Придобиване на средства по допълнително финансиращ проект от Културния календар на Община Ловеч – 3100 лв
• Допълнително финансиране по младежки дейности за инициативата „Забавно лято” – 2100 лв
• Допълнително финансиране на методическата дейност за библиотеките от регион Ловеч в размер на 2500 лв, получено от МК.
• Допълнително финансиране по Програма ”Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” на МК в размер на 9000 лв.
• Осигуряване на представително и работно облекло на библиотечните служители, както и изпълнение на предписанията за Безопасни условия на труд /БУТ/ за осигуряване на очила за работа и извършване на периодичен инструктаж.
• Извършен текущ ремонт на покрива  с инсталация против обледяване в размер на 1764 лв.

10.  Програмата за закрила и развитие на културните институти в община Ловеч за периода 2015-2017 г. е планувала включване на сградата в проект за енергийна ефективност, както и мерки за оборудване и обзавеждане на книгохранилището.


Изготвил : Мариана Иванова, директор на РБ

 

Регионална библиотека - Ловеч / 16.1.2015 15:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред