РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

ОтчетиОТЧЕТ ЗА 2013 г.

     Основна и най-важна задача е следването на политиката за личен контакт с всеки един от нашите читатели, за да се почувства специален, за да усети лично внимание и старание от страна на библиотекарите при използването на всички възможности за набавяне на търсената информация. Стремежът за набавяне на нови заглавия и адекватните електрони услуги дават своя резултат : числото на регистрираните читатели има увеличение в сравнение с миналата година. Голяма част от ползващите компютър и интернет ползват и другите възможности за набавяне на информация, които предлага библиотеката. Много добър резултат е по-големият брой читатели сред учениците. На тази категория се обръща специално внимание. Голяма част от инициативите са насочени към тях. Посещенията също бележат ръст. Раздадените библиотечни материали са повече, като съществено е увеличението на отрасловата литература. И през тази година много активно беше използвана услугата „Резервация на книга”. Програма „Успех” в образованието се реализира добре при съвместните програми на училището и библиотеката. За съжаление Програма ”Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” като финансова помощ от Министерство на културата не беше реализирана през 2013 г. и набавянето на нови заглавия беше повече от дарения, отколкото от покупка. Програма „Глобални библиотеки България” и през тази последна за проекта година беше отново основният ни застъпник и подкрепа пред библиотечната общност и местната власт за съвременното развитие на обществените библиотеки в региона и за тяхното включване в инициативите „Учене през целия живот”.    

 1.Събирателска дейност:

1.1. Набавени са общо 1508 библ. материали на обща стойност  15 860  лв, което е по-малко от 2012 г.

В това число дарените библиотечни материали са 802, а закупените – 687.
Регистрираните 1 508  библиотечни материали включват 1437 книги , 56 периодични издания и 15 некнижни издания .
Абонирани за 2014 г. са 76 заглавия периодични издания, на стойност 4 228 лв. като местните вестници се получават безплатно. Доста от заглавията на ПИ спряха да излизат в традиционния си вид, което намалява и броя на абонамента.
Инициативата „Дари книга” е набавила  196 тома нови книги.

1.2. Вторичен подбор

Извършена е планираната частична инвентаризация на 4300 тома за периода 1987/ 1988 г. Отразени са 5 акта в служебния каталог в размер на  4 006 тома.
Отчислени са 9320 тома , включени в 15 акта за отчисляване.
На 31.12.2013 г. регистрираният библиотечен фонд наброява 232 228 тома.

2. Основни статистически показатели

2.1. Регистрираните читатели са общо  1 965  /при 1 703 за 2012 г./ от които :

1 233 възрастни читатели  и 732  деца под 14 години,  предимно от началния курс до 4 клас. От възрастните читатели 520 са с висше образование, 355 са със средно образование, а 1090 са с основно. 

2.2. Общо посещения :  60 370, в.т. и посещенията в сайта на библиотеката www.liblovech.org

·        Заемна за възрастни – 14 525  в т.ч. 1646 посещения в интернет

Читалня - 5 038 в т.ч. групови посещения за изнесени уроци по програма „Успех”.
„Лятната читалня”- 182
Чуждоезикова читалня – 183
Детски отдел –13 126  в т.ч. 1842 посещения в интернет и 82 в „Лятната читалня”.
Отдел „Изкуство” – 1 291,  в т.ч. в читалня 995, 52 ползване на интернет и 244 групови посещения.
Информационен център – 2 556  посещения като 50% от тях са свързани с обученията на потребители.
Отдел „Краезнание – 818.
Посещенията в сайта показват една устойчивост на уникалните потребители, които разчитат на редовната информация в нашия сайт – 22 651.
Изпълнени са  100  заявки чрез службата за междубиблиотечно заемане и 567 резервации за книга.
 

2.3. Раздадени библиотечни материали :  66 086 вкл.ползвана информация през сайта на            библиотеката - 4455.

Заемна за възрастни 36 834, в т. ч. 32 245 т. художествена и 4 589 т. отраслова литература.
Читалня – 9 024.
Чуждоезикова читалня – 341
Детски отдел – 13 234  в т.ч. 10 292 тома художествена и 2 942 тома отраслова литература, значителен ръст има при ползването на отраслова литература в сравнение с 2012 г.
Отдел „Изкуство” – 777 , в т.ч. 208 книги, 150 графични, 182 периодични издания, 55 нотни издания и 182 некнижни материали. Броят на използваните библиотечни материали е намалял значително за сметка на увеличения интерес към търсенето на информация за изкуството от интернет сайтовете, както и изобщо използването на интернет услугите. 17 кинопрожекции и 3 открити урока с презентации увеличват посещенията предимно на по-големи инициативи. Завишен е интересът към кинопрожекциите, както в отдела, така и извън библиотеката като се предоставят филми на различни общности.
Отдел „Краезнание” – 1421 тома отраслова литература в т.ч. 708 книги, 713 периодични издания.
 

3.Библиографска дейност и издателска дейност

Писмени справки : 135
Подпомагане на курсови и дипломни работи – 16
Изготвяне на презентации – 17
Подпомагане изготвянето на презентации за конкурса „Ловешки професори”, организиран от Община Ловеч.
Беседи по проект „Успех” – 38.
Подадени за печат в „Ловеч прес” и „Народен глас” :   Ловешки мирен договор, Ловешка крепост, Дейността на проф. Б. Цонев и любопитни факти от личния му живот, Живот и творчество на Дико Илиев, Зараждане на медицината в Ловешко.
Изготвяне на  Културния календар за 2014 г. и участие в изготвянето и редактирането на Алманах за детско творчество 2013 г. на Община Ловеч.
Получени и изпратени на краеведско обединение „Мизия”  1117 библиографски записа.
Описани за електронната база данни – 306 записа.
Редакция на ключовите думи от електронната база данни на библиотечния софтуер.
В инвентарна книга на некнижни носители – 301 записа.
Изпълнение на проект за дигитализация на вестник „Стремление” 1901-1929 г.
4.Информационна дейност

·        Витрината в центъра на града „Нови книги” се подновява системно, както и информацията на www.liblovech.org в актуалната рубрика за нови книги, постъпили в библиотеката.

·        Тематични изложби:  - „3- ти март”,  „Левски в картини и снимки”,   „Проф. Б. Цонев,  „Проф. Анастас Иширков”,”Творчеството на Панчо Панчев”,„Научете повече за Освобождението на България”, „Народни носии и мартеници”,„Книжко моя, сладкодумна”,„Лъчезар Станчев (1908-1992)”, „Титани на българския дух”.

 

5. Инициативи

·         Арт-ателие „Усмивка”

·         Рецитал „Родино моя, горда, вечна и свободна”

·         Празник на буквите в І-ви клас с Р. Маринова от ОУ „В. Левски”

·         Пленер „Книжко моя, сладкодумна”

·        Литературен конкурс „Книгата ме вдъхновява, тя ме кара да мечтая”

·        Среща-разговор с Лозинка Йорданова, с Панчо Панчев, с Милена Димова, с Калин  Терзийски

·        Традиционен „Парад на приказките”.

·        „Ловеч чете”

·        Speak easy

·        Проект за набавяне на 450 тома англоезична литература

 

6. Квалификационна дейност

·        Библиотечни екскурзии с ученици

·        Обучение на библиотекари по Програма „Глобални библиотеки „България”

·        Участие в Националния форум на младежки работници, подготвен от Сдружение „ Плевенски Обществен Фонд – Читалища” и проведен в гр. Плевен, в „Работилница за млади идеи”, проведена в гр. Правец и във Форум за местно развитие във Велико Търново, организирани от Програма „Глобални библиотеки България”.Участие в Национален форум „Библиотите на бъдещето”. Обучение на потребители.

 

7. Партньорски инициативи : обучение и изложби на потребители със специфични потребности, съвместни инициативи и експертна подкрепа на читалищните библиотеки в региона.

   6.Център за работа с доброволци към библиотеката

·        6.1. Участие в национални кампании с БЧК, РЗИ, Сдружение „Знание”.

·        6.2.Участие в инициативите на Ресурсен център, Дневен център за деца и възрастни с увреждания ,Община Ловеч, Областна администрация и РИМ.

·        6.3. Дейностите на Регионална библиотека - „Работилница за мартеници”,  „Парад на приказките”,  „Да рисуваме заедно”,  Лятна читалня , Арт работилница в Детски отдел,  Проект за дигитализация „Дот Нет”.

·        6.4. „Забавно лято 5”, проведено в селата Радювене, Гостиня, Слатина, Славяни, Малиново, Чавдарци и община Угърчин.

·        6.5.Участие във „Форум за доброволчество и добротворчество в България” 30 ноември, гр. София, участие в обучение "Работещият ученически съвет"

·        6.6.  „На „ти” с компютрите”-  обучение за възрастни хора.

·        6.7. Клуб „Дебати”

 

7. Административна и стопанска дейност

·         Придобиване на средства за допълнително финансиране чрез платени услуги в размер на 11 000 лв.

·        Придобиване на награден фонд и консумативи за детските празници и конкурси под формата на лакомства, торти, играчки и канцеларски материали от спонсорство на стойност 300 лв.

·        Осигуряване на представително и работно облекло на библиотечните служители.

·        Текущ ремонт на тавани и осветление, авариен ремонт на тоалетни на стойност 2860 лв.

·        Финансиране на обучителната програма по проект „Глобални библиотеки България” на стойност 30 070 лв.

 

Изготвил : Мариана Иванова, директор на РБ

Регионална библиотека - Ловеч / 07.2.2014 08:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред