РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОтчетиОтчет за 2010 г.

За съжаление възможностите за попълване на  фондовете с нови книги и периодични издания и подобряване на условията за тяхното съхраняване бяха твърде ограничени, дори почти никакви, което ни принуди да обърнем внимание на изявите за популяризиране на библиотечните услуги, с приоритет на електронните услуги.

1.Събирателска дейност

1.1.Набавени общо  865 библ. материали на обща стойност  9293 лв.

/713 тома книги, 103 периодични издания и 49 АВМ - CD и DVD/ :

 • от които са постъпили чрез покупка 321 библ.материали в т.ч. 208 тома книги, 95 периодични издания и 18 АВМ на обща стойност 5737 лв.;
 •  като дар са приети общо 544 библ.материали в т.ч. 505 тома книги и 31 АВМ и 8 периодични издания на обща стойност 3556 лв;
 •  абонирани за 2010 г. са 111 заглавия периодични издания, вкл.4 на чужди езици, на стойност 5754 лв. като местните вестници се получават безплатно.

1.2. Вторичен подбор

 • Извършена е планираната частична инвентаризация на 4500 тома за периода 12 юли 1990 г. до 22 август 1991 г. Направени са два акта за отчисляване по вторичния подбор в размер на 1974 тома. Отразени 15 акта в служебен каталог в размер на 5756 тома.
 • Прочистени от служебния каталог: 680 ф., вкаран стар фонд: 890 загл., вмъкнати в служебния каталог:  1690 ф. на новопостъпилите заглавия, от които 400 периодика и 230 на латиница;

1.3. Организация на фондовете

Редакцията на данните в програмния продукт „АБ” продължава с изработването на предметен класификатор, какъвто до този момент не сме имали – букви А-Я - 1877 рубрики. Поправени записи – 1200 /липсващи елементи след токов удар/. Работа в класификатор ключови думи. Поправки в класификатор – авторски знак на кирилица. Поправка на 2856 сист.номера заради авторския знак и в инв. книга. Проверка за празни полета в база книги – без УДК кодове, без сигла. Инвентиране на ноти в модул „Некнижни носители”.

2. Основни статистически показатели

2.1. Регистрираните читатели са общо 2 500,  от които :

 • 1518 възрастни читатели и 982 деца под 14 години. От възрастните читатели 722 /35 %/ са читателите с висше образование, 320 са с основно , а 460 са със средно образование. При тях основно се наблюдава понижаване на цифрите. По-малко през тази година са учениците. Те са със 100 по-малко от 2009 г. За сметка на това са увеличени цифрите на децата под 14 г. 982 срещу 874 през 2009 г. Анализирайки показателите, се  установи, че 17 % от читателите са пасивни, т. е. не  са посещавали и не са заемали книги повече от шест месеца или имат по-малко от шест посещения в годината. 

2.2. Общо посещения: 46774 /срещу 41 943 за 2009 г./- 32000 посещения в библиотеката и 14 774 посещения в сайта , в.т. :

 • Заемна за възрастни – 11469, в т.ч. 41 в интернет
 • Читалня – 7247 на място и 32 по ел.поща чрез дистанционното обслужване;
 • Детски отдел – 11293 , в т.ч. 1125 - в интернет, което е два пъти повече от 2009 г.
 • Отдел „Изкуство” – 1192, в т.ч. в читалня 556,  в заемна за дома 138, в Интернет 315 и на масови мероприятия 183. Увеличили са се посещенията предимно на масови мероприятия.
 • Чуждоезикова читалня – 523, в т.ч. в читалня 128, в заемна за дома 187, в Интернет 23 и на масови мероприятия 52. В сравнение с последните години посещенията са се запазили, но са намалели използваните материали на място в читалнята.
 • Отдел „Краезнание – 276 посещения на място;
 • 14 774 уникални посещения в сайта на библиотеката, което е двойно повече в сравнение с последните две години.
 • В сравнение с 2008-2009 г. посещенията се запазват като цяло за библиотеката в същия цифри, макар че посещенията в интернет или на колективни меропирятия са повече, отколкото индивидуалните посещения. Въпреки финансовите затруднения и оскъдното набавяне на нова литература, успяхме да задържим интереса на потребителите. Голяма роля за това изигра и услугата да запазваме книга – така наречената резервация. Тя придоби много голяма популярност. Това личи и по стойностите за тази година: 308, а през 2009 г. са били 94. Много повече от предходните години, както ще се види по-долу, са инициативите, организирани по националните кампании или по различни поводи и празници. Те допринасят за това да се говори за библиотеката и да се привлича интерес, както към организираните инициативи, така и към индивидуалните посещения.
 • Изпълнени са 116 заявки чрез службата за междубиблиотечно заемане.

2.3. Раздадени библиотечни материали: 62766 /срещу 63 321 за 2009 г./

 • От раздадените материали по литературознание в заемната за възрастни за 2010 г. / 279 за 2010 г., а за 2009 г. са 434/ може да се обобщи, че намалението се дължи на преимуществено изразените нужди за ползване на електронните услуги на родените в  периода 1990-1996 г. Това е първото интернет-поколение. За тях да работят с компютри и да ползват интернет е равностойно на умението да четат и пишат. Младите читатели предпочитат да се информират от интернет, отколкото от печатната медия. Това е съвършено ново поколение читатели, за което библиотеката, за съжаление, не е актуална и атрактивна като източник на информация. Положението, все пак, не е толкова лошо.  Книгата не е загубила своите позиции, дори сред младите потребители. Те идват при нас и търсят информация за своето свободно време, да задоволят интересите си извън учебната програма. През изминалата година най-търсени, и то най-вече от тийнейджърите, бяха вампирските романи, също фентъзи и чиклит (дамска проза), тийнромани, романтични драми. Голяма част от резервациите за книги бяха на ученици.
 • Статистиката по отдели показва:
 • Заемна за възрастни 34756, в т.ч. 28501 т. художествена и 6 235 т. отраслова литература
 • Читалня – 13023 , в т.ч. 3 353 книги и 9670 периодични издания
 • Детски отдел –12 670 в т.ч. 10 510 тома художествена и 2160 тома отраслова литература
 • Отдел „Изкуство” – 1449, в т.ч. 715 книги, 186 графични, 139 периодични издания, 118 нотни издания и 290 некнижни материали. Броят на използваните библиотечни материали е намалял значително за сметка на увеличения интерес към търсенето на информация за изкуството от интернет сайтовете, както и изобщо използването на интернет услугите.
 • Чуждоезикова читалня – 575 в т.ч. 479 книги, 28 период. изд. и 17 некнижни материали.
 • Отдел „Краезнание” – 293 тома отраслова литература

3.Библиографска дейност и издателска дейност

3.1.Писмени библиографски справки по желание на читателя – 85.

3.2.12 музикални библиографски справки с подбор на различна по стил и жанр музика или търсене на индивидуално изпълнение.

3.3.Културен календар на композиторите, художниците и режисьорите за 2010 година

3.4.Препоръчителни списъци за изучаваната литература по различни предмети .

3.6. „За вас, тийнейджъри” – книги за лятното четене, тематични списъци и плакат за разпространение по училищата.

3.7. Информационни листовки за нови книги на сайта на библиотеката - 105.

3.8. Дистанционно справочно обслужване на читатели по електронна поща -32 тематични справки.

3.9. Издателска дейност - Библиографията „Учителят” за Найден Ангелов, второ допълнено издание. В съавторство с Радка Рашева издадена книгата „Песни от града на сребристия Осъм”

3.10. Анкета „Аз и книгата”: четене и мотивация сред подрастващите в 5, 6, 7 кл.

4.Информационна дейност

4.1. Витрини и изложби във фоайето на библиотеката:

 • „Атанас Буров - живот за България”
 • „Чудомир –познатият непознат нашенец”
 • „Братя Миладинови...И църковна служба на майчин език”
 • „Великата илюзия любов” –посветена на творчеството на Недялко Йорданов и Дамян Дамянов
 • „Вечните приключенски романи”
 • „Хумор, хумор, хумор.Само за ценители”
 • „Мъдрецът Йордан Йовков” - 130 години от рождението му
 • „Учители – будители. Чужденци – просветни дейци в България”
 • „Гео Милев (1895-1925)
 • „Петър Берон и неговият „Рибен буквар”
 • „Леда Милева – 90 години от рождението й”
 • „Честита Баба Марта”
 • „Вълшебница на детското слово: Веса Паспалеева – 110 години от рождението й”
 • „Андерсен – 205 години от рождението”
 • „2 април – Международен ден на детската книга”
 • „Нашите таланти”
 • „Дейвид Алмънд и Юта Бауер – носители на Андерсенова награда за 2010 г.”
 • „Доналд Бисет – 100 години от рождението на детския писател”
 • Робърт Шуман - 200 години от рождението му.
 • Музикални стилове в модерн и постмодерн – от реда към хаоса.
 • „В света на поезията”
 • „Въведение Богородично”
 • Експозиция на коледна тема- „Имената на Дядо Коледа” и „Поздрав за Коледа и Нова година”
 • „Моето хоби”
 • „Табашкият занаят – традиция през годините”
 • „Нашият свят е в нашите ръце”
 • Изложба от творбите на участници в пленер „Детство – приказно вълшебство”
 • Изложба на творбите в конкурс за детско творчество „Грозното патенце” и Аз в този свят...”
 • Изложба с рисунки на деца, участници в инициативата „Моята любима приказка от Джани Родари”
 • „Прочетох, записах, нарисувах: Как да си направим читателски дневник”
 • Изложба, посветена на доброволчеството, съвместно със Сдружение „Екомисия 21 век”
 • Забавно лято2”
 • „Пътешествие из Европа”, посветена на Международния ден на езиците
 • Изложба „Урок по духовност”
 • Изложба от родословни дървета „Моето семейство”, съвместно с Община Ловеч и Ловчанска митрополия
 • Изложба с коледни картички на деца от ОУ „Хр.Никифоров”
 • Изложба на EVS-доброволчеството
 • Витрината в центъра на града с рубриките „Нови книги” и „На фокус ” /за млади, все още непознати автори/

4.2. Листовки за пасивни читатели и информационни листовки за специалисти.

4.3. Флаери и афиши за национални кампании и предстоящи конкурси и събития.

4.4. Изложби от всичките инцициативи на „Работилница за таланти”

4.5. Изложби по поръчка на външни потребители: Творчеството на Ресурсния център в Ловеч и „Екомисия 21 век”

4.6. Информация в сайта на Библиотеката ,местните вестници, телевизия и на lovechtoday.eu.

4.7. Рекламна информация за проекта „Глобални библиотеки България”.

4.9. Библиотечни екскурзии – 23

4.10. Кинопрожекции – 17

 

5. Дейността на клуб ”Работилница за таланти”

·         Литературен конкурс на тема „Детство – приказно вълшебство” за участие в общинския празник на приказките и в Националния фестивал на детската книга в гр. Сливен

·         Конкурс „Грозното патенце” и аз в този свят”

·         Конкурс за рисунка на асфалт „Моят град в мечтите ми”

·         Конкурс „Моята ваканция през фотообектива

·         Рецитал „На теб, Българийо свещена...”

·         „Сладкодумко чете и разказва приказки” – лятно четене

·         „Кучето, което не умееше да лае”, куклена пиеска, посетена многократно от повече от 200 деца

·         Сценарий, репетиции, изработване на декор и издирване на кукли за пиесата „Стъпки по снега”

·         Сценарий и репетиции за коледно-новогодишното тържество „Той има много имена”

6.Обществен информационен център

6.1. Традиционен „Парад на приказките” 2009

6.2. “Литературен конкурс „Прекланям се пред Патриарха” за ученици от горния курс

6.3. „Подари една пролетна усмивка – мартеница” - кампания за събиране на мартеници

6.4. Среща с писателя Любомир Николов за книгата му  „Въжеиграчът Карой”

6.5. Гостува Маргарит Абаджиев

6.6. Гостува поетесата Надежда Захариева

6.7. „Забавно лято 2”: „Училище за рибари и състезание по риболов” и „Весел сандвич за малки и големи”

6.8. „Опознай 10-те съкровища на Ловеч” – образователен  маратон с участието на  110 деца

6.9. Литературни седянки  „С дълбока нежност”, посветена на Димитър Абаджиев, „Мадоната в черно”, посветена на поетесата Екатерина Ненчева и седянка, посветена на творчеството на Трифон Кунев

6.10. „Интернет за баби и дядовци” - Европейски ден на солидарност между поколенията, съвместно със Сдружение „Знание”

6.11. Отбелязване Международният ден на правото да знам” - с гл. редактор на вестник „Народен глас” Цветан Тодоров

6.12. Дискусии, дебати и презентации - "Минава ли любовта на двама души през портфейла”, „Днешните момичета – утрешни лидери”, „По-агресивни ли са момичетата от момчетата днес?”, „22 април – Ден на Земята”, съвместно с клуб по астрономия към ПМГ

6.13. Вечер на руското изкуство.

6.14. Месец на музиката

6.15. Националната кампания „Маратон на четящите хора” беше посветена на специалната ни Програма от  06.04. до 23.04.2010 г. за отбелязване на 140-та годишнина от създаването на библиотеката в гр.Ловеч/1 ян. 1870/, 80 години /15 ноем. 1930/ от първото в града честване на  Денят на книгата  и 20 години от излизане на  решение № 24/22.02.1990 г. на ОбНС–Ловеч библиотеката да приеме името на проф. Беню Цонев. Отбелязването на 147–та годишнина от рождението на проф. Беню Цонев се случи с откриването на барелеф с неговия лик на входа на библиотеката на 23 април.

6.16. Национална библиотечна седмица /17-21 май/ беше отбелязана със среща на библиотечния колектив с народния представител от ГЕРБ д-р Анатолий Йорданов, председателят на ОбС Милко Недялков, общински съветници от комисията по образование и култура и зам.-областният управител Сашо Данков се срещнаха. Два основни проблема за Ловешката библотека поставиха библиотекарите: създаване на достъпна среда и финансирането от програмите на МК за набавяне на нови заглавия в обществените библиотеки. Прието бе и обръщението на Българската библиотечно-информационна асоциация към законадателната и изпълнителната власт, в което се призовава Министерството на културата да изпълни ангажиментите си по прилагането на Закона за обществените библиотеки, да се освободи от мита, такси и данъци вносът на книги и други носители на информация и оборудване за библиотеките, да се освободят от ДДС библиотечните услуги и да бъдат предвидени преференциални условия за библиотеките в промените на нормативната база за авторското право и сродните му права с цел защита на обществения интерес при ползването на съвременни форми на съхранение и разпространение на информацията. От 10.00 до 12.00 ч. народеният представител приемаше граждани в импровизираната приемна.

6.16. Наградите „Читател на годината 2010” бяха връчени на 17 декември. Както вече стана традиция , раздадохме награди на четящо семейство, на най-малък читател, на най-активен читател и отново направихме празник в детския отдел като час преди това децата ни представиха пиеска, подготвена в библиотеката.

6.17. Библиотекари и доброволци украсиха своето Коледно дърво, което посадиха през пролетта до беседката на духовия оркестър в градската градина. Освен с ръчно изработена украса, клонките на елхата бяха окичени със свитъчета с пожелания.

 

7.Местен център за работа с доброволци към библиотеката

7.1. Участие на доброволците във всички календарни празници, традиционно организиани от библиотеката. Естествено най-много бяха емоциите при провеждането на Парада на приказките, който тази година се проведе на 19 април.

7.2. Доброволците участваха активно участваха във лятната програма „Забавно лято” 2 от юни до септември. Международният ден на младежта беше събрал в едно различни дейности под надслов „За да знаем как”, т.е. как се използва телефонен номер 112. Истинска атракция бяха демонстрациите на пожар, спасяване на хора от бедствия, предследване на крадци след обир и т.н.

7.3. На 31 август на язовир „Липака” се организира училище по риболов, съвместна инициатива с ИАРА, Сдруженията „Ловеч днес” и „Знание” и под патронажа на кмета на община Ловеч. Инициативата се повтори през септември и под патронажа на областния управител за почистване на язовир Сопот и състезание по риболов.

7.4. На 29 октомври се порведе „Културен маратон”, съвместно със Сдруженията „Знание”, и „Ловеч днес” и с участието на Ресурсен център. Тогава около 100 деца ентусиазирано се състезаваха в откриването на съкровищата на Ловеч в различните институции. Инициативата беше с полезна и образователна цел, а организирана като игра беше и огромно забавление за тях.

7.5. На 3 декември беше тържествено отбелзан Международния ден на доброволеца като нашите доброволци традиционно бяха най-много отличени с грамоти и подаръци. Дейността и изявите на нашите доброволци станаха толкова много, че отдавна си имат отделен план и отчет. Тук бяха маркирани само по-важните от тях, с които те правят библиотеката по-привлекателна за малките читатели.

 

8.Проекти и партньори

8.1. Програма ”Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – конкурс за финансова помощ от МК не беше обявен и през 2010 г. От цифрите за набавена литература се вижда, че кризата и мерките на правителството за намаляване на бюджетната издръжка се отразиха пагубно на политиката ни на комплектуване.

8.2. МК и фондация „Бил и Мелинда Гейтс” Програма „Глобални библиотеки –България”:

На 8 декември с откриването на обучителния център в регионалната библиотека и разкриването на нови 10 автоманизирани работни места за потребители стартира реално Програмата. В останалите 17 читалищни библиотеки на Ловешка област техниката беше доставена до края на ноември. Сроковете за пускане в експлоатация по места са насрочени до средата на януари 2011 г. С тържествено прерязване на лентата в много от тях се заяви съществуването на нови модернизирани читални в някои населени места на областта. Нови 12 читалищни библиотеки подписаха споразумения за участие в Програмата до 16 декември. Доставката за тях е насрочена за месец април 2011 г.  

8.3. На 2 септември с учредително събрание беше създадено Сдружение в обществена полза „Цвятко Илков”. Лично от неговия син новият носител на наградата получи гл.библиотекар Геновева Петкова.

8.4. Сдружение „Знание” и сдружение „Ловеч днес” бяха основните партньори на библиотеката за множеството иницативи в обществения информационен център отчетени в този текст. Лятната кампания „Да направим лятото на децата ни по-привлекателно и забавно” преживя своето второ издание като съвместна инициатива.

 

9. Квалификация

9.1. юни - Участие в юбилейната Национална конференция под надслов “Съвременната библиотека – център за информация и знание”, която се проведе в аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Докладът беше на тема: „Библиотеката –информационен център. Подходи към реализацията на информационната функция на библиотеката”.

9.2. септември – Участи е в есенния семинар на програма „Автоматизирана библиотека” в Стара Загора.

9.3. октомври - Участие в конференция на ТД „Държавен архив” с презентация „Кметът Петър Иванчев в периодичния печат” в гр. Ловеч.

9.4. октомври – Участие в Националната кръгла маса “Състояние и перспективи на междубиблиотечното заемане в България. Международни практики и документи”- проведена в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново.

9.5. ноември - Работна среща в гр. Плевен за добри практики на участващите в краеведско обединение „Мизия”, организирана по повод 45 години от основаването му. Освен библиотекарите от краеведските отдели на регионалните библиотеки в градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен имаше участие и краеведските отдели на колегите от РБ „Стилиян Чилингиров” в Шумен и библиотека „Родина” в Стара Загора.

9.6. ноември- Участие в Националната конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации” във Велико Търново.

 

10.Административна и стопанска дейност

10.1. Извършен ремонт и обзавеждане на чуждоезиковата читалня като обучителен център по Програма „Глобални библиотеки България”.

10.2. Ремонт на горелката на газовия котел и подмяна на едната помпа на отоплителната инсталация на библиотеката, което основно беше извършено за сметката на издръжката на дейностите .

10.3. Придобиване на средства за допълнително финансиране чрез платени услуги в размер на 5100 лв. Придобиване на награден фонд и консумативи за детските празници и конкурси под формата на лакомства, торти, играчки и канцеларски материали от спонсорство.

10.4. Невъзможност за увеличаване на средствата за нови книги. Намаление на заглавията за абонамент на периодични издания като 1/3 от абонираните са за 3 или 6 месеца.

10.5. Възлагане изработването и поставяне на барелеф на патрона на библиотеката проф.Беню Цонев на фасадата при входната врата на сградата.

 

Изготвил : Мариана Иванова, директор на РБ

Дата : 4 февруари 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионална библиотека - Ловеч / 15.2.2011 22:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред