РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОтчетиОтчет за 2009 г.

   В изпълнение на основните си задачи за  увеличаване на възможностите за попълване на  фондовете с нови книги и периодични издания, подобряване на условията за  тяхното съхраняване и предоставяне за ползване на читателите си без ограничения на пол, професия, етническа принадлежност и др.п. , както и популяризиране на библиотечните услуги и желанието да бъде винаги  на разположение на жителите в град Ловеч и региона, с приоритет към учащите се и подрастващите,  към социално слабите и в неравностойно положение граждани,може да се отчетем със следното :

1.Събирателска дейност

1.1.Набавени общо  1 703 библ. материали на обща стойност  16 110 лв.

/1557 тома книги, 98 периодични издания и 48 АВМ - CD и DVD/ :

·         от които са постъпили чрез покупка 619 библ.материали в т.ч.  509 тома книги, 90 периодични издания и 20 АВМ на обща стойност 7 180 лв.;

·          като дар са приети общо 1084 библ.материали в т.ч. 1048 тома книги и 28 АВМ и 8 периодични издания на обща стойност 8 930 лв;

·          абонирани за 2009 г. са 132 заглавия периодични издания, вкл.4 на чужди езици, на стойност 6 000 лв. като местните вестници се получават безплатно;

·         Извършена е планираната частична инвентаризация на 4290 тома за периода май 1991 до септември 1992 г.;

·         Направени са три акта за отчисляване по вторичния подбор в размер на 2552 тома;

·         Описани са и вмъкнати в служебния каталог са 1850 фиши за старите книги и 8700 на новопостъпилите заглавия;

·         Започна основна редакция на данните в програмния продукт „АБ”- направени са предметни рубрики от от буква А до буква З. В същия азбучен ред е редактиран и класификаторът на ключовите думи. 

2. Основни статистически показатели

2.1. Регистрираните читатели са общо 2 415 /14 % повече от 2008 г./ ,  от които :

 • 1541 възрастни читатели и 874 деца под 14 години. От тях 686 / 30 %/ са читателите с висше образование, 103 студенти и 1267 /53 %/ ученици. Най-голям брой са читателите над 28 год. – 972.

Увеличението на читателите с 175 души е значително постижение в сравнение с 2008 г. като се знае, че се е увеличил броя на студентите и читателите с висше образование. Значително се разшири и посещението на децата в начална училищна възраст, които участват в многобройните инициативи, свързани с четенето.

2.2. Раздадени библиотечни материали :  63 321 /срещу 56 486 за 2008 г./

 • Заемна за възрастни 33 268, в т.ч. 26 990 т. художествена и 6 278 т. отраслова литература
 • Читалня – 14 428 , в т.ч. 3 311 книги, 11 110 периодични и 7 графични издания
 • Детски отдел –12 363 в т.ч. 10 519 тома художествена и 1844 тома отраслова литература
 • Отдел „Изкуство” – 1 933 , в т.ч. 1 002 книги, 283 графични, 203 периодични издания, 118 нотни издания и 327 некнижни материали
 • Чуждоезикова читалня – 934 в т.ч. 763 книги и 110 период.изд.,61 по интернет
 • Отдел „Краезнание” – 395 тома отраслова литература

Естественото увеличение с 11 % на разададените материали оказва влияние върху  статистическите данни, а именно: те  се влияят от набавената литература, от разширяването на рекламната дейност, от сериозното отношение към картотеката на отказите, от повишеното внимание към читателя с услугата „Моля запазете ми книга” / 130 изпълнени резервации/, от рекламните витрини с рубрики като „Четете”, „Нови книги”, „Животът на известните” и др.п.

 

2.3. Всичко посещения : 41 943  /срещу 29 167 за 2008 г., а разликата между 2007 и 2008 г. беше само 1000 повече/- 31 626 посещения в библиотеката и 774 посещения в интернет и 9543 посещения в сайта , в.т. :

 • Заемна за възрастни – 10 985 , в т.ч. 45 в интернет
 • Читалня – 8 843 на място;
 • Детски отдел – 9666 : 650 - в интернет, 7444 - в заемна, 1572- в читалня
 • Отдел „Изкуство” – 1173 в т.ч. 815 в читалня и 132 в интернет
 • Чуждоезикова читалня – 673 т.ч.  612 на място, 61 в интернет
 • Отдел „Краезнание – 286 посещения на място;
 • 774 посещения в Интернет в помощ на читателски търсения - два пъти повече отколкото през 2008 г. - 375 .
 • 9543 посещения в сайта.
 • Направени са и са  изпълнени 130 заявки чрез службата за междубиблиотечно заемане.

Увеличението на посещенията е с 33 % повече в сравнение с 2008 г., което се дължи на значително обновения с нови заглавия библиотечен фонд и популяризирането на услугите по ел.поща, информация в сайта на библиотеката и търсения в Интернет с помощта на библиотекаря. Двойно са се увеличили посещенията ни в сайта за полезна информация. Разкритите рубрики „За вас , ученици” и „За вас, библиотекари” се посещават най-често, както се вижда от сравнителния анализ на посещенията. Всяка една новина и новите книги е посещавана от 1 до 25 пъти. ОИЦ е посетен 445 пъти. Матурите са най-търсената тема – 3 193 пъти.

3.Библиографска дейност и издателска дейност

3.1.Писмени библиографски справки по желание на читателя – 95.

3.2.Препоръчителни списъци за изучаваната литература по различни предмети – 17.

3.3.Информационни листовки за нови книги на сайта на библиотеката - 105. 

3.3.Обслужване по електронна поща за писмени библиографски справки и фактографска информация Новата безплатна услуга на библиотеката - дистанционно справочно обслужване на читатели по електронна поща.– 83 тематични справки.

3.4.Издателска дейност - био-библиографски указател „Проф.Беню Цонев”, послучай 145 г. от рождението му.

4.Информационна дейност

4.1. Витрини и изложби по случай 100 г. от рождението на Д. Димов, 85 г. от рожднието на Вера Мутафчиева, 155 от рождението на Стефан Стамболов, Майстори на разказа и др.п. и веднъж месечно се подменя витрината в централната градска част с информация за новите заглавия.

4.2.Листовки за пасивни читатели и информационни листовки за специалисти.

4.3.Флаери и афиши за национални кампании и предстоящи конкурси и събития.

4.4.Изложби от всичките инцициативи на „Работилница за таланти”

4.5.Изложби по поръчка на външни потребители

-Творчеството на Ресурсния център в Ловеч,

- Изложба с документи от къщата –музей „Димитър Димов” в София

- Изложба с предмети от бита и народните носии на с. Брестово, общ. Ловеч „100 години народно читалище „Пробуда” в с.Брестово - огнище на духовност”. Групата за автентичен фолклор към читалището поздрави присъстващите на откриването на изложбата.

- Изложба със заглавие „10 ноември: илюзиите и преходът”, посветена на двадесетата годишнина на демократичните промени в България. 

4.6. Участие в рубриката „Избрано за Вас” на Общинското радио, постоянни рубрики в местните вестници

4.7.Информация в сайта на Библиотеката и на lovechtoday.соm

5. Дейността на клуб ”Работилница за таланти”

5.1. Литературен конкурс на тема „Ако имах вълшебна пръчица щях...” за участие в общинския празник  на приказките и в Националния фестивал на детската книга в гр. Сливен

5.2. Традиционен литературен конкурс „Баба ми разказа”

5.2. Традиционен „Парад на приказките” 2009

5.3. Рецитал „Историята своя тачим”,  посветен на 131-та годишнина от Освобождението на България.         

5.4. Пленери за малките художници на тема „Спомен за карнавала на приказките” и „Да празнуваме детството”. На Първи юни децата от Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности оцветиха малки хвърчила в детския отдел на библиотеката, с които подредиха изложба , а най-голямото пуснаха на площада пред Общината.

5.5. Библиотеката бе домакин през целия ден на 1 юни на състезание по английски език за 3 и 4 клас по инициатива на езикова школа АВЕКС.

5.6. Литературно Матине посветено на 100-годишнината на видния български поет Атанас Душков . Негови стихове бяха изпълнени от ученици от 2”А” и 4”А” класове на СОУ „Св. Климент Охридски” с ръководители Магдалена Пенева и Красимира Бочева. Интерес за децата представляваше презентацията „Приятел на детството”, която отрази в снимки и стихове богатото творчество и живот на поета.

6.Обществен информационен център

6.1.„Подари една пролетна усмивка – мартеница” беше мотото на кампания за събиране на мартеници. Дарените 600 мартеници бяха раздадени на деца и самотни възрастни хора от домовете в Сливек и Върбовка, както и Дневният център за деца и възрастни с увреждания, Защитените жилища, Дом за девойки и Ресурсен център -Ловеч.

6.2. Писателката Теодора Димова  участва в среща-разговор със своите читатели  в  Клуба на дейците на културата, послучай 100 години от рождението на Димитър Димов на 28 май .

6.3. Национална кампания „Маратон на четящите хора” – с участието на учениците от СОУ „Тодор Кирков”,  ОУ ”Васил Левски” , под ръководството на секретаря на Област - Ловеч г-н Венцислав Гатев. През целия ден интерес към инициативата на библиотеката показаха ученици от повечето училища в града. Децата от чуждоезиковата школа “Авекс” четоха приказки на английски в Чуждоезиковата читалня.

Тази година празникът  на четящите хора беше подчинен на две събития:

·         Грижата за опазване на  Земята и нейния ден 22 април -  на ул. „Цар Освободител” библиотекарите засадиха две брези, предоставени от Регионално управление на горите и Държавно лесничейство , с. Борима.

·         Десетдневка на четенето, посветена на 45 г. от откриването на новата сграда на Окръжна библиотека на 19 април1964 г.

6.4.Изложба-базар на издателство „Фют” и представяне на книгите на Кати Касиди „Скарлет” и „Тюленовият остров”. Изложба-базар на издателство „Сиела” със заглавия на Димитър Димов и Теодора Димова.

6.5. Национална библиотечна седмица /12-16 май/ - пропагандиране на Програма „Глобални библиотеки-България” с презентации за обществеността и медиите и обучителни семинари с колеги.

 

6.6.Традиционна седмица на безплатната регистрация на читателската карта, посветена на  рождения ден на проф.Б.Цонев – втората седмица на м.януари

6.7.Филмови прожекции за клуб „Взаимопомощ” и по желание на ученици.

6.8.Провеждане на учебни часове в библиотеката „Празник на буквите” в ДО и литературни вечери в отдел „Изкуство”.

6.9. Със срещата-разговор на 25 февруари 2009 г. с поета Марин Колев се постави началото на т. н. „литературни седенки” в библиотеката. Те се провеждаха всяка последна сряда от месеца до 9 декември. Темите бяха различни : 95-тата годишнина от рождението на Димитър Липен ,  90-та годишнина от рождението на поета Александър Геров, 70 години от рождението на Васил Драганов.

6.10. Наградите „Читател на годината 2009” бяха връчени на 10 декември. Както вече стана традиция , раздадохме награди на четящо семейство, на най-малък читател, на най-активен читател и отново направихме празник в детския отдел като час преди това децата ни нарисуваха и подариха коледни картички. Изложбата вече украсява детския отдел и фоайето на втория етаж.

6.11. Дядо Коледа раздава подаръци в библиотеката е финалната инициатива на библиотеката в изпълнение на амбициозната програма да не пропускаме нито един месец от годината за привличане на вниманието на нашите читатели към четенето.

8.Местен център за работа с доброволци към библиотеката

8.1. Съвместно с доброволците от Сдружение „Екомисия 21 век“ беше организирана благотворителна акция „Да помогнем заедно”. В подкрепа на идеята се включиха и много ловчалии. Събираните дрехи втора употреба бяха дарени на децата и младежите от Помощното училище „Васил Левски” в гр. Ловеч.

8.2.Местния център за работа с доброволци към Библиотеката поздрави своите читатели и гражданите на Ловеч с празника на  Св.Валентин. В навечерието на романтичния празник доброволците изработиха, надписаха и раздадоха сърчица с пожелание за любов, късмет и приятелство.

8.3.Доброволците помогнаха за организацията на детското шоу „Парад на приказките” на 2 април и помогнаха на децата от Ресурния център да нарисуват  хвърчила на 1 юни.

8.4. Участие в Международна програма за доброволци  Серги Немцисверидзе от Грузия  работи в библиотеката от 15 юни до 15 декември. Той взе активно участие в изработването на печатни материали, брушури и презентации . Проведе 14 сбирки за лятно четене на английски и руски език с желаещите да упражняват езиковите си умения деца. Самият той научи доста добре български език с назначения му учител.

8.5. Партньорство с програмата на  Сдружението „Приятели на Америка” – Ловеч и техния доброволец от Корпуса на мира.

8.6.Доброволците участваха активно в отбелязването на Международния ден на младежта, във фотоконкурса  „Моят свят през фотообектива” и в лятната кампания „Да направим лятото на децата ни по-привлекателно и забавно”.

8.7. На 5 декември беше тържествено отбелзан Международния ден на добловолеца като нашите доброволци бяха най-много отличени с грамоти и подаръци.

9.Проекти и партньори

9.1.Министерство на културата -  Програма ”Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – внесен проект за финансова помощ в размер на  70 000 лв. за закупуване на нови книги. За съжаление трудът ни не беше оценен по достойнство и проекта не беше финансиран, след като се смени правителството.

9.2. МК и фондация „Бил и Мелинда Гейтс” „Глобални библиотеки –България”:

·         регионални и областни срещи по застъпничество за откриване на процедура за финансово подпомагане на читалищните библиотеки;

·         посещения на място за подготовка на избраните библиотеки, които ще бъдат финансирани от проекта

·         5 ноември – официално обявяване на целевите библиотеки -  17  читалищни библиотеки и РБ.

·         подписване на четиристранните споразумения се отложи за 25 януари 2010 г.

9.3. Участие в стажантските  програми на Бюрото по труда и Сдружение„Екомисия 21 век-Ловеч”

9.4. Дружество „Знание” – „Учене през целия живот”.

9.5. Лятна кампания „Да направим лятото на децата ни по-привлекателно и забавно”- съвместна инициатива на Сдружение „Ловеч днес”, Сдружение „Знание” и Регионалната библиотека. Темите на заниманията бяха най-разнообразни и забавни: „ Донеси и оцвети старата си тениска”, „Карнавално домино”, „Крал и кралица на прическата”. Кампанията завърши с караоке на 15 септември.

10. Квалификация

10.1.Практикуми, ръководени от специалисти от РБ и РЕКИЦ „Читалища” по темите  „Подготвяне на проекти и организация на библиотечната документация” с читалищните секретар-библиотекари , както следва :

·         Община   Тетевен     3 бр.                  -  23.02. ; 17.03.; 2.11.

·          Община Угърчин     2 бр.                    -  10.03. ; 14.10.

·          Община Ловеч           4 бр.                            -   26.02., 14.05., 26.05.; 30.10.

·          Община Априлци     2 бр.                   - 20.03.; 28.10.

·          Община Троян           3 бр.                  -  17.04.; 7.10.; 3.11.

·          Летница                       1 бр.                   -  21.10.

·          Ябланица                    1 бр.                     - 20.10.

·          Луковит                       2 бр.                     - 15.05.; 10.11.

10.2.Участие в три национални конференции :

·         ХІХ Национална конференция на ББИА в Хасково, 4-5 юни- доклад „Мястото на библиотеките в културното наследство на България”, представен от Мила Миронова ;

·         Национална научна конференция на тема „Информационното обслужване в съвременната библиотека – опит, проблеми, решения”, м. октомври, гр. Шумен - „Моля, запазете ми книга”, представен от Албена Йончева;

·         Национална конференция „Библиотеки, четене, комуникации”- м. ноември , гр. Велико Търново, участие на Албена Йончева с доклад на тема ”Медийна политика: резултати и постижения”.

10.3.Участие на директора на РБ Мариана Иванова в  Световен библиотечен и информационен  конгрес : 75–та Генерална конференция и заседание на Генералната асамблея на ИФЛА /Международна федерация на библиотечните асоциации и институти/, който се проведе от 23.08. до 28.08.2009 г. в  гр.Милано, Италия.  Мото на конгреса : „Библиотеките творят бъдещето, опирайки се на културното наследство”.

10.4.Участие на директора на РБ Мариана Иванова в 4 работни срещи на регионалните координатори в София във връзка с процедурата и организация по избора на целеви библиотеки по програма „Глобални библиотеки България”.

 

11.Административна и стопанска дейност

11.1. Извършен основен ремонт на покрива на сградата със средства от текущата издръжка.

11.2. Извършен ремонт на таваните и осветлението на залите на чуждоезиковата читалня и отдел „Изкуство” със средства от текущата издръжка.

11.3. Пренасяне и подреждане на книгите от стария фонд, съхраняван в читалището в с.Горно Павликени,общ.Ловеч.

11.4. Подготовка и частично изпълнени книговезки дейности на 200 книги за подвързия.

11.5. Ламиниране на 200 стр. стари периодични издания

11.6.Придобиване на средства за допълнително финансиране чрез платени услуги в размер на 3900 лв.

11.7. Придобиване на награден фонд и консумативи за детските празници и конкурси под формата на лакомства, торти, играчки и канцеларски материали от спонсорство.

12. Наградата на името на Цвятко Илков през изминалата година не беше присъдена поради липса на номинации. Изменения на статута ще променят отчетния период на наградата на 2 години.

Изготвил : Мариана Иванова, директор на РБ

Дата : 15 януари 2010 г.

 

 

 

 

 

Регионална библиотека - Ловеч / 14.1.2010 22:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред