РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ЛОВЕШКИ КРАЙ | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОтчетиОтчет за 2008 г.

Като основен център на книгата и информационното обслужване за община Ловеч и за програмата за експертна и консултантска дейност за читалищните библиотеки в област Ловеч дейността на регионалната библиотека се диференцира, както следва:

 

1.Събирателска дейност

1. Набавени са чрез покупка и дар са 4 442 библ. материали, от които

- 4300 книги,

- 71 АВМ /CD и DVD/

- 71 периодични издания

- абонирани са за 2009 г. 132 заглавия периодични издания, вкл.4 на чужди езици,

- 4 загл. на местните вестници получаваме безплатно.

2. Програмата на Министерството на културата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” даде шанс за реализирането на проект за набавяне на нова литература на стойност 32 000 лв като финансовата помощ от страна на МК е 28 832 лв. /1 500 заглавия/.

3. Отчислени са 1 706 тома книги след извършената частична инвентаризация през 2007 г. Приключи частичната инвентаризация на книгите за 2008 г.

 

2. Основни статистически показатели

2.1. Регистрирани читатели общо 2240 от които:

1520 възрастни читатели и 720 деца / за 2007 г. са 1954/.

Повече са читателите с висше образование, най-много са читателите над 28 години, с 100 са се увеличили читателите деца.

2.2. Раздадени библиотечни материали: 56 000 / с 1 000 повече от 2007 г./

2.3. Направени са и са изпълнени 100 заявки чрез службата за междубиблиотечно заемане.

2.4. Посещения в библиотеката: 28 093 / с 1 000 повече от 2007 г.

2.5. Посещения в Интернет 375.

2.6. Посещения в сайта: 4 300.

 

3.Библиографска дейност

3.1. Писмени библиографски справки - 25

3.2. Препоръчителни списъци за изучаваната литература по различни предмети

3.3. Информационни листовки за нови книги и електронен формат на сайта на библиотеката. 

3.3. Обслужване по електронна поща за писмени библиографски справки и фактографска информация.

3.4. Подготвен за печат е био-библиографският указател „Проф.Беню Цонев”, послучай 145 г. от рождението му.

 

4.Популяризиране на дейността

4.1. Витрини – всяка седмица се правят тематични витрини по повод годишнини и празници във фоайетата и залите и веднъж месечно се подменя витрината в централната градска част.

4.2. Листовки за пасивни читатели и информационни листовки за специалисти.

4.3. Флаери и афиши за национални кампании и предстоящи конкурси и събития.

4.4. Изложби от всичките инцициативи на „Работилница за таланти”

4.5. Изложби по поръчка на външни потребители

- Изложбата на Пело Михайлов от Аграрния университет в Пловдив за проф.Иширков,

- Творчеството на Ресурсния център в Ловеч,

-Децата на  село Александрово рисуват и техният проект за река Осъм,

- Изложби за история на облеклото на студенти и граждани и др.п.

4.6. Участие в рубриката „Избрано за Вас” на Общинското радио, постоянни рубрики в местните вестници

4.7. Информация в сайта на Библиотеката и на lovechtoay.соm

 

5. Дейността на клуб ”Работилница за таланти”

5.1. „Подари една пролетна усмивка – мартеница” – деца от ловешките училища изработиха мартеници  в библиотеката и ги дариха на хора в неравностойно положение.

5.2. Литературен конкурс на тема „История на една омагьосана книга” за участие в общинския празник  на приказките и в Националния фестивал на детската книга в гр. Сливен, литературен конкурс „Баба ми разказа...”.

5.3. „Парад на приказките” 2008

5.4. Художествено четене с доброволци от центъра при библиотеката в детските градини „Слънце” и „Мария Сиркова”, посветено на 130-та годишнина от Освобождението на България.

5.5. Пленери за малките художници- „Приключение в приказния свят”, „Да празнуваме детството”, „Моята България”

5.6. Фотоконкурс „Моята България”

5.7. Художествено четене от деца от групата по художествено слово

5.8. Конкурс „Баба ми разказа...”

5.9. Коледна нощ в библиотеката на 22 декември – писмата на децата до Дядо Коледа го доведоха в Детския отдел, където той раздаде желаните подаръци.

 

6. Други

6.1. Посещение на Плевенската панорама за колективните читатели клуб „Взаимопомощ” и Дневния център.

6.2. Екскурзия до природонаучния музей в Черни Осъм за децата от Ресурсния център.

6.3. Национална кампания „Маратон на четящите хора”, посветена на Международния ден на книгата и авторското право

6.4. Участието в кампанията Национална библиотечна седмица подпомогна подписката в подкрепа на Проектозакона за обществените библиотеки и се проведе дискусия за проблемите на библиотеките на регионална кръгла маса с представители от общинските библиотеки от Априлци, Летница, Ловеч, Тетевен и Троян.

6.5. Традиционна седмица на безплатната регистрация на читателската карта , посветена на  рождения ден на проф.Б.Цонев – втората седмица на м.януари

6.6. Филмови прожекции на „Под игото” и „Пътят към София” в отдел „Изкуство” за учениците от 5 –ти и 11 клас

6.7. Филмови прожекции за клуб „Взаимопомощ”

6.8. Провеждане на учебни часове в библиотеката – целогодишно

6.9. Представяне на „Безсмъртна музикална класика”- нова музика в отдел „Изкуство”.

 

7. Нови услуги

7.1.”Моля запазете ми книги”

7.2. „Предлагаме да закупите”

7.3. Обслужване по електронна поща

7.4. Нови книги на сайта на библиотеката

 

8. Местен център за работа с доброволци към библиотеката

Участие и подкрепа на всички изяви в библиотеката, в националните кампании и кампаниите за събиране на дрехи и книги за домовете за стари хора и помощното училище.

9. Проекти и партньори

9.1. Министерство на културата ”Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – реализиран  проект за финансова помощ в размер на 28 832 лв. за закупуване на нови книги

9.2. МК и фондация „Бил и Мелинда Гейтс” „Глобални библиотеки –България”- проучвателен етап от четиригодишната програма за технологично обновяване на библиотеките и превръщането им в информационни центрове

9.3. Стажантски програми на Бюрото по труда и Сдружение„Екомисия 21 век-Ловеч”

9.4. Дружество „Знание” – „Учене през целия живот”

9.5. РЕКИЦ „Читалища”- Ловеч – семинари за квалификация на читалищните библиотекари от област Ловеч

 

10. Стопанска дейност

10.1. Набавена нова компютърна и размножителна техника на стойност 25 хил.лв.

10.2. Въвеждане на пропусквателен режим с цел охрана и опазване на имуществото –инсталация на СОТ, подмяна на стъклопакета на входната врата с паник дръжки, поставяне на гардероб и портиер.

10.3. Подвързване на книги и създаване на условия за собствена книговезка дейност.

10.4. Ламиниране на стари периодични издания

10.5. Придобиване на средства за допълнително финансиране чрез платени услуги в размер на 4000 лв.

10.6. Придобиване на средства от дарения в размер на 800 лв и спонсорство за награден фонд и консумативи за детските празници и конкурси под формата на лакомства, торти, играчки и канцеларски материали.

11.Учредената през 2007 г. от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч във връзка с Деня на народните будители – 1 ноември награда „Цвятко Илков” бе присъдена на Ваня Динкова Давидова, главен библиотекар на НЧ „Наука” – гр.Троян за принос в обществената и културна дейност на общината и изключително за развитието на библиотеката, благодарение на нейната инициативност и реализация на защитени проекти.

 

Изготвил : Мариана Иванова, директор на библиотеката

Регионална библиотека - Ловеч / 27.1.2009 22:00

 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред