РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ЛОВЕШКИ КРАЙ | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Проф. Беню Цонев


ПРОФ. БЕНЮ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ
(1863-1926)

Големият български езиковед професор Беню Стефанов Цонев е един от основоположниците на нашата наука за езика. Той е роден на 12 януари 1863 г. в Ловеч.

Основното си образование завършва в родния си град. В ранните си години проявява влечение  към литературата, пише и стихове. През 1879 г. Министерството на народната просвета  му се отпуска стипендия, за да продължи образованието си в класическата гимназия в Загреб, която завършва блестящо през 1884 г. Учителства в Петропавловската семинария край гр. Лясковец и в Лом до 1886 г. С нова стипендия  заминава за Виена и учи две години славянска и романска филологии. В Лайпцигския университет слуша лекции при най-известните по онова време професори – езиковеди и защитава докторската си дисертация на тема “За източнобългарския вокализъм”.

От 1890 до 1893 г. учителства в Софийската държавна мъжка гимназия и чете лекции във Висшето училище. От 1895 г. е професор по история на българския език и диалектология. Чете лекции и по славянска палеография. Основно място в научноизследователската му дейност заемат българския език и въпросите на българската литературна история и критика. В редактираното от него списание „Български преглед” публикува множество критически статии и отзиви за литературни произведения. Неоценими са заслугите му за отстояване чистотата и благозвучието на българския език и за опростен и демократичен правопис. В научната му биография определено място заема и дейността му като преводач от хърватски, латински, гръцки, немски, френски, руски езици. Обогатява българската преводна литература с произведения на световноизвестните автори като Адам Мицкевич, Гьоте, Виктор Юго, Емил Зола, Алфонс Доде, Антон Чехов. Подписани с псевдонимите Б.Юн (Беню), Б.Б, Орфен, Ялпухов публикува и свои стихове сп. “Български преглед”. По негов текст е създадена и първата туристическа песен  “Песен походница” (1912).

Бил е пет пъти декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет, а през учебната 1910/1911 година е ректор на университета. Първият председател е на съставения научен комитет през 1924 г. към Ловешката колония в София за написване историята на Ловешкия край. По тоя повод обикаля Ловеч и Ловешко, изнася беседи за необходимостта от написването на такава история, среща се с местни дейци във връзка с организиране и събиране на материали. Сам изработва програмаат за написването на “Ловеч и Ловчанско”.

Умира на 5 октомври 1926 г., а първият том на това забележително произведение излиза през 1929 г. под редакцията на неговия съгражданин, приятел и колега проф. Анастас Иширков и е посветено на Беню Цонев.


ОСНОВНИ ТРУДОВЕ

1. За източнобългарския вокализъм. - СБНУ, кн. ІІІ, 1890; кн. IV, 1891.

2. Някои бележки за българский език и правописанието му. - СБНУ, кн. IV, 1891.

3. Ударението в българский език, сравнено с ударението в другите югоизточни славянски езици (руски, сръбско-хърватски и словенски). - СБНУ, кн. IV, 1891.

4. Програма за изучаването на българските народни говори. - СБНУ, кн. XVI-XVII, 1900.

5. Увод в историята на българский език. - СБНУ, кн. ХУIII, 1901.

6. Една особеност на Враждебския говор. - Периодическо списание, 1903, № 63.

7 . Към историята на българский език. - СБНУ, кн. XIX, 1903.

8. Диалектни студии. - СБНУ, кн. ХХ, 1905.

9. Хиляда години български език. - Летопис на БКД за 1908 г.

10. Кои новобългарски говори стоят най-близо до старобългарски в лексикално отношение? - Списание на БАН, 1915, № 11.

11. Езикови взаимности между българи и маджари. - Год. CУ, Фак. слав. филог., кн. XIII-XIV, 1920.

12. Езикови зависимости между българи и румъни. ¬- Год. СУ, кн. XV-XVI, 1921.

13. Опис на ръкописните и старопечатните книги на Народната библиотека в София. С., 1910.

14. Ръкописната сбирка в Рилския манастир.- Български преглед, 1910, № 10 .

15. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. С., 1913 .

16. Славянски ръкописи и старопечатни книги на Народната библиотека в Пловдив. С.. 1920.

17. Славянски ръкописи в Българската академия. - Списание на БАН, 1916, № 6.

18. Кирилски ръкописи и старопечатни книги в Загреб. - Списание на БАН, 1913, № 1.

19. Кюстендилско четвероевангелие. - Периодическо списание, 1905, № 66.

20. Добрейшово евангелие. - Български старини, 1906, №1.

21. Врачанско евангелие. С., 1914.

22. Новобългарската писменост преди Паисия; - Български преглед, 1893-1894, № 2.

23. Определени и неопределени форми в бъгарский език. С., 1911.

24. Към правописна обнова. С., 1921.

25. Правописен речник на българския книжовен език. С., 1925.

26. Произход и език на моравците. С., 1919.

27. История на българский език. Т. 1. С., 1919.

28. История на българский език. Т.2; (Под редакцията на Ст. Младенов). С., 1934.

29. История на българский език. Т. 3. (Под редакцията на Ст. Младенов). С., 1937.